Security Analytik/Architect – bezpečnostný server

Read More

 • Location: Bratislava
 • Type: plný úväzok
 • Sector: IT a Telekomunikácie
 • Level of position Špecialista

Job description

Ako SW security analytik a architekt budeš zodpovedný za klientske kustomizované dodávky SW produktu - bezpečnostného servera. Budeš pri všetkých projektových aktivitách životného cyklu od analýzy cez vývoj až po inštalačné postupy a dokumentáciu. Budeš komunikovať s odborníkmi firemného expertného tímu aj s odborníkmi zákazníkov.
Tvoje úlohy budú:

 • zber požiadaviek a ich validácia so zákazníkmi
 • tvorba funkčnej špecifikácie (user stories, data model, sekvenčné diagramy, iné)
 • tvorba technickej špecifikácie
 • akceptácia práce vývojárov
 • podpora testerov
 • dokumentácia systému a školenia

Okrem toho môžeš vykonávať:

 • konzultácie pri a k výsledkom penetračných testov (spolu s architektom riešenia)
 • validácie súladu implementovaného riešenia a analyzovaných rozšírení produktu s bezpečnostnými

odporúčaniami OWASP a odporúčaniami pre správnu a bezpečnú implementáciu iných využitých štandardov (OATH, OAuth2, OpenID Connect, SAML)

 • konzultácie prípadne fragmenty do tvorby bezpečnostnej analýzy v rozsahu dodávaného SW (napr. dataflow analýza, analýza rizík týkajúcich sa dodávaného SW)

We offer

 • motivujúce finančné ohodnotenie
 • možnosti vzdelávania a osobného rastu
 • kultúrny program (kultúrne a spoločenské podujatia)
 • športové aktivity
 • práca v dynamickom tíme
 • doplnkové dôchodkové pripoistenie

Not interested in this job offer? We can find you another interesting offer. Just send us your CV.

Upload your CV

Candidate requirements

 • praktické skúsenosti so zberom požiadaviek a analýzou a návrhom riešenia vo forme UML modelu
 • praktické skúsenosti s aplikovanou kryptografiou ako správne použiť rôzne typy šifrovacích algoritmy
 • vítané sú skúsenosti využitia user stories a SW vývoja agilnou metódou
 • prehľad o fungovaní OS a aplikačných serverov, sietí, internet protokolov na úrovni SW
 • znalosť web services a integrácie - princípy REST a SOAP, synchrónna a asynchrónna komunikácia
 • vítaná znalosť niektorých štandardov: OATH, OAuth2, OpenID Connect, SAML alebo ich rýchla schopnosť naštudovania
 • skúsenosti s tvorbou dokumentácie a realizáciou školení

About our client

Medzinárodný softvérový dom, ktorý vyvíja SW riešenia šité na mieru požiadavkám klientov z rôznych oblastí biznisu.

Information about selection process

Usually you should get a response from us latest by 5 working days after sending your CV. If you have not been contacted by then please do not hesitate to contact our office (+420) 226 066 011 or responsible consultant.

Do you know anyone who would be interested in this position?
Please, let us know about interesting candidate via our referral program http://www.synergie.sk/odporucte-svojho-znameho/

Apply Now

Fill in your details and attach your CV - or apply with LinkedIn.

Apply via email LinkedIn