Synergie

Príprava na Assessment Centrum

Čo je Assessment Centrum?

Assessment centrá sú typom výberového pohovoru, ktorého cieľom je zhodnotiť rozsah účastníkových schopností, jeho vhodnosť na danú pozíciu alebo pre konkrétny pracovný tím. Sú zamerané hlavne na hodnotenie sociálnych, komunikačných a analytických schopností uchádzačov, ich motivácie a schopnosti riešiť problémy.

Príprava na Assessment Centrum

Príprava na AC sa príliš nelíši od prípravy na klasický pohovor. Snažte sa zistiť maximálne množstvo informácii o pozícii, o ktorú sa uchádzate, o kritériách, ktoré musí úspešný uchádzač spĺňať, pretože práve na tie bude AC zamerané. Z priebehu AC môžete zistiť bližšie informácie o spôsobe fungovania firmy, o jej firemnej kultúre a spoznáte niektorých z Vašich potenciálnych spolupracovníkov alebo nadriadených.

Ako úspešne zvládnuť AC?

 • Detailne si preštudujte popis pozície, o ktorú sa uchádzate.
 • Získajte čo najviac informácií o náplni a priebehu Assessment Centra.
 • Nájdite si čo najviac informácií o danej spoločnosti.
 • Buďte vhodne oblečený/á (v súlade s pozíciou a firemnou kultúrou spoločnosti).
 • Príďte na pohovor včas.
 • Aktívne počúvajte ostatných, sledujte ich správanie a spôsoby.
 • Rešpektujte ostatných účastníkov pohovoru.
 • Dôkladne si prečítajte zadania úloh a sledujte čas, ktorý máte na splnenie úlohy vyhradený.
 • Buďte pozitívne naladení a pripravení pracovať v tíme.
 • Vaše pripomienky alebo otázky si vopred premyslite, aby ste sa vyhli nevhodným dotazom.
 • Nepodliehajte panike a stresu, aj keď sa niektorí zúčastnení môžu prejavovať veľmi súťaživo.
 • Sledujte svoju reč tela (priamy očný kontakt, úsmev, pevný stisk ruky, a pod.).
 • Keď dostanete priestor na otázky, využite ho.
 • Pri tímových úlohách spolupracujte, snažte sa presadzovať a zároveň pomáhajte skupine splniť danú úlohu.
 • Nebojte sa jednoduchých riešení a uplatnenia tvorivých postupov pri riešení úloh.
 • Vopred sa pripravte hovoriť o Vašich skúsenostiach a konkrétnych situáciách, v ktorých ste museli riešiť nejakú konfliktnú situáciu alebo si presadiť svoj názor.
 • Počas prestávok sa zapájajte do debát s ostatnými účastníkmi prípadne hodnotiteľmi pokiaľ je to možné (prejavte záujem o ich spoločnosť).

Počas trvania AC buďte sami sebou a nesnažte sa čokoľvek predstierať, celý deň to aj tak nevydržíte.  Pokúste sa udržať si optimizmus a zmysel pre humor a vydajte zo seba to najlepšie.


Ak chcete vedieť o Assessment Centrách viac, prečítajte si aj článok: Na výber ľudí metódami tajných služieb v časopise Profit..