Ako sa darilo SYNERGIE v prvom polroku 2017

Skupina SYNERGIE vynikajúco odštartovala rok 2017 s obratom vo výške 1097 miliónov € v prvom polroku, čo predstavuje nárast o 16,4% v porovnaní s rokom 2016. Podarilo sa nám po prvý krát pokoriť hranicu jednej miliardy, už v prvom polroku.

Skupina prekonala ciele na trhoch vo viacerých krajinách, v ktorých pôsobí. Vo Francúzsku obrat dosiahol 542,1 mil. €, pri raste +20,5%. V prvých šiestich mesiacoch roka sa taktiež veľmi darilo aj v  južnej Európe +29,8%, v Beneluxe +13,7%.

Začiatkom tretieho kvartálu sme dosiahli ďalší významný rekord – denne máme viac ako 70 000 dočasne pridelených zamestnancov.

Tieto výsledky sú nielen odrazom realizovaných investícií ako nábor konzultantov či realizácia vzdelávacích programov, ale aj silnejšieho zamerania na rastúce trhy. Vďaka stabilite a novým výzvam na jednotlivých trhoch má skupina SYNERGIE ambíciu prekonať tento rok obrat vo výške 2,2 miliardy €.