Ako si vypočítať výplatu?

Poznáte to, podpíšete pracovnú zmluvu nastúpite do práce a s plným nasadením pracujete celý mesiac. Príde deň „D“ a to čo si nájdete na výplatnej páske sa Vám až tak nepozdáva.

Viete si vypočítať výplatu?
Viete čo sú všetky tie čísla na výplatnej páske?

 1. Suma, ktorú máte na pracovnej zmluve nie je to, čo vám „cinkne“ na účet.

Prečo je to tak? Štandardne sa  v pracovnej zmluve uvádza hrubá mzda ( brutto ).

Ako si vypočítať netto/ čistú mzdu; to čo reálne dostanem na účet ?

Výpočet mzdy je v celku náročná vec a dobre pre kontrolu poslúžia portály, ktoré majú aplikáciu na výpočet mzdy spoločne s rozpisom jednotlivých odvodov.

 

Pre zistenie svojej čistej mzdy sa dá použiť veľmi jednoduchý vzorec.

Príklad:

Hrubá mzda zamestnanca: 1000 €

Odvody zamestnanca predstavujú v SR 13,4 % z hrubej mzdy

Daň zo mzdy je vo výške 19% až do príjmu nad 2.931 €mesačne

Výpočet:

1000€ x 13,4 % = 1000 x 0,134 = 134 €  výška odvodu zo mzdy

1000€ – 134€ = 866€ predstavuje čiastkový základ dane  – suma z kt. sa určuje základ dane

 

V prípade, ak si neuplatníte NČZD  ( nezdaniteľnú časť základu dane ) platíte daň z 866€ a Vaša čistá mzda sa dopočíta takto:

866€ x 19% daň = 866 x 0,19 = 164,54€ = daň z príjmu

Finálne:

1000€ – ( 134 € + 164,54€ )= 701,46€  čistá mzda pri neuplatnení NČZD

 

V prípade, ak si uplatníte NČZD  ( nezdaniteľnú časť základu dane ) čiastkový základ dane  sa ešte poníži o nezdaniteľnú časť   nezdaniteľná časť pre rok 2018 je 319,17 €

Vaša čistá mzda sa dopočíta takto:

(866€ – 319,17€) x 19% daň =546,83 x 0,19 = 103,89 € = daň z príjmu

Finálne:

1000€ – ( 134 € + 103,89€ )= 762,11 €  čistá mzda pri neuplatnení NČZD

 

* Tento výpočet je len ilustratívny a nie je možné použiť pri čerpaní dovolenky, PN, OČR alebo inej náhrade príjmu zamestnanca.

 

Výplatná páska je prehľadom všetkých ku mzde sa viažucich informácií zamestnanca a má aj svoj povinný obsah.

 • Vedeli ste že na svojej páske by ste mali mať všetky tieto údaje:
 1. Celé meno a priezvisko
 2. Dátum narodenia
 • Deň vzniku PP
 1. Deň skončenia PP
 2. Obdobie za kt. je výplatná páska
 3. Zostatok dovolenky k poslednému dňu v danom mesiaci/ resp. ku dňu skončenia PP
 • Dovolenkový priemer
 • DVZ (denný vymeriavací základ) – suma, z ktorej si vypočíta zamestnanec náhradu mzdy pri PN a OČR
 1. Počet odpracovaných dní/ hodín v danom mesiaci

Každá výplatná páska musí obsahovať rozpis jednotlivých odvodov zamestnanca na všetky druhy poistenia, rovnako v nej musí byť vyčíslený preddavok na daň / daň z príjmu/ ako aj to, či si zamestnancovi bola alebo nebola uplatnená NČZD, prípadne či si zamestnanec uplatňuje bonus na dieťa.

Ako samostatnú položku vo výplatnej páske nájdete informáciu o zrážke zo mzdy za stravné – ide o participáciu zamestnanca na hodnote stravného lístka – o túto sumu sa ešte poníži výplata ktorú zamestnanec skutočne dostane.

 

 • Viete že:

Už niekoľko rokov má zamestnávateľ povinnosť uvádzať na výplatnej páske aj sumu za cenu práce – teda informáciu, koľko ho stojí zamestnanec vrátane odvodov ktoré platí zamestnávateľ.

Táto informácia je užitočná v momente, ak zistíte nezrovnalosti medzi odvodmi ktoré za Vás eviduje napr. sociálne poisťovňa a ktoré máte uvedené na výplatnej páske.

Ak ste na svojej páske tieto informácie nenašli, spýtajte sa zamestnávateľa prečo ich neuvádza.