cross

Aký ste typ zamestnanca?

V S&you kladieme zásadný dôraz na pochopenie identity spoločnosti, ktorá nám s dôverou zverí svoju náborovú misiu, ako i spôsob, akým komunikuje so svojimi cieľovými subjektami. Náš kandidát je náročným „zákazníkom“, ktorého je potreba zviesť. Veríme, že je našou povinnosťou pomôcť vám lepšie sa uviesť a upozorniť na seba.

https://www.synergie.sk/content/uploads/2019/11/Serrage-Main.jpg

360 stupňová analýza

Pochopiť, v čom sú vaše prekážky, vaše projekty, poznať vašu korporátnu kultúru. Naše prvotné rozhovory sú vedené smerom k pochopeniu DNA vašej spoločnosti, a to čo najdôkladnejšie. Taktiež je to fáza zberu informácií, odporúčaní od zamestnancov a komunikačných médií, aby sme zvládli váš prejav. Pri kontakte s kandidátmi, musíme byť „vami“.

https://www.synergie.sk/content/uploads/2019/11/Dame-bureau-crayon.jpg

Zverená úloha

Detailná a hĺbková analýza pozície a jej prostredia je základnou fázou. V S&you spoločne s vami preštudujeme profil, o ktorý máte záujem, aby sme vám ponúkli kandidátov s očakávanými schopnosťami a interpersonálnymi zručnosťami, kompatibilného s vaším prostredím.

Ďalšie poradenstvo

Aby sme sa dopracovali k najlepšiemu rozhodnutiu, je často dobrým nápadom ustúpiť. Rozanalyzovať komponenty vášho zamestnávateľského imidžu, koherenciu vášho projektu v krátkodobom, strednom i dlhodobom horizonte. Ak v rámci našej podpory ideme ďalej, za hranice samotného náborového projektu, je to vždy so zreteľom na váš úspech a na vás.