cross

Silná podpora

Kromě technické odbornosti v oblasti náboru, Synergie se profiluje jako naslouchající partner. Naši klienti nám důvěřují kvůli kvalitě naší práce, jako i kvůli naší touze poskytnout jim dlouhodobou podporu.

https://www.synergie.sk/content/uploads/2019/11/11_1.jpg

Silná dlouhodobá podpora

Předvídat vaše očekávání, poskytnout nástroje na zabezpečení vašeho neustálého přehledu o probíhajících aktivitách, představit vám všechny vybrané kandidáty a zavázat se vám k férovému a „upřímnému“ poradenství, to je slib, který jsme dali této spolupráci postavené na důvěře.

„Multi-channel sourcing“

Princip našeho výběru kandidátů je postavený na metodě, která kombinuje tradiční nástroje s digitálními přístupy a s přímým kontaktem ze strany našeho systému. Zajímáme se o kandidáty, kteří aktivně hledají, jako i o profily v pohotovostním režime.

https://www.synergie.sk/content/uploads/2019/11/12.jpg

Talentová základna pro větší proaktivnost

360stupňové pohovory, osobnostní testy, získávání podrobných referencí: kandidáti, s kterými jsme v kontaktu, jsou podrobení důkladné analýze a personalizovanému monitoringu. Tento přístup nám umožňuje důkladně posoudit schopnosti a osobnosti, které tvoří naší talentovou základnu. Jaký to přináší užitek? Rychle vám představíme kandidáta, který dokonale vyhovuje vašemu projektu a firemní kultuře.