cross

Definování vašeho projektu

V S&you jsme přesvědčení, že zprostředkovatelský čas zásadně ovlivní úspěch vašeho projektu. Faktory, které podmiňují profesionální rozvoj, jsou stejně tak o schopnostech a odbornosti, jako o osobních očekáváních. Nikdy nezapomeneme, že za každým odborníkem stojí především člověk.

https://www.synergie.sk/content/uploads/2019/11/Homme-Cravate2.jpg

Poznejte dobře sami sebe

Pochopit vaší „kariérní osobnost“ je pro nás zásadní. Spolu můžeme zkoumat vaše osobní předpoklady, vaše zkušenosti a odbornost. V S&you však chceme jít ještě dál. Důkladným porozuměním vaší touze po rozvoji, vašeho úsilí a ambicí, vám pomůžeme rozšířit rozsah vašich možností, a tak vám pomoci dostat se ještě dál, než jste si sami uměli představit…

Které „vy“ jste vy?

Co je vaším současným posláním? Co z toho vám poskytuje adekvátní uspokojení a co vás spíše omezuje?  Jaké jsou vaše kariérní cíle? Na základě souboru jednoduchých otázek spolu vytvoříme váš „hodnotový návrh“. To je základním předpokladem pro definování vašeho projektu.

https://www.synergie.sk/content/uploads/2019/11/2_1.jpg

Příležitosti, které vám sednou

Jakmile jsme dokonale obeznámení s kontextem, ve kterém jsou zasazené náborové projekty našich klientů, jsme schopní vám nabídnout příležitosti, které jsou konzistentní s vašimi očekáváními, jako i s obchodním prostředím.