Aby vaše firma nestagnovala a dokázala držet krok s moderní dobou, je zapotřebí investovat do vzdělání zaměstnanců. Jak správně nastavit vzdělávací plán?

Definujte si oblast vzdělávání

Myslete na to, že vzdělání zaměstnanců by mělo být uplatnitelné v praxi a posunout firmu dál. Nedělejte kurzy a školení jen proto, že se to očekává. Vzdělání by vždy mělo být v souladu s tím, jaké má firma plány do budoucna. Plánujete digitalizaci některých procesů? Potřebujete komunikovat se zahraničními partnery, nebo zavádíte nový software? Pak je náplň vzdělávání jasná. Pomůžete zaměstnancům se snazší adaptací a rozvinete jejich schopnosti.

Vzdělávání na míru

Plán vzdělávání se ohlíží na jednotlivce a jejich potřeby. Jiné školení je vhodné pro manažery, jiné pro lidi ve výrobě. Pokud si nejste jisti, zeptejte se samotných zaměstnanců. Jedině tak se dozvíte, v čem by se rádi rozvíjeli a můžete jim vyjít vstříc. Podobně individualizujte i typ školení. Někomu vyhovuje více online workshop, jiný upřednostňuje offline formu. Pohlídejte si, aby vzdělání lidi ve firmě nerozdělovalo. Může se zdát, že k němu mají přístup jen ti na vyšších pozicích. Přístup ke vzdělání by měl mít každý zaměstnanec.

Kdo má vzdělávání na starost?

Školení a celkový plán vzdělávání zaměstnanců má na starost obvykle HR oddělení. To nejlépe zná potřeby jednotlivých zaměstnanců. Za úkol má nejen vybírání kurzů, ale i řešení rozpočtu. Odborníci se shodují v tom, že šetření na vzdělání se nevyplatí. Některé firmy ho nabízejí jako jeden z benefitů, mělo by však být samozřejmostí.

Jakou formu vzdělání zvolit?

Možností, jak své zaměstnance vzdělávat, je celá řada. Primárně rozlišujeme dva druhy:

  • Interní vzdělávání– Vzdělání zajišťují sami zaměstnanci firmy. Probíhá například stínováním vyšších manažerů, formou buddy systému či učení na projektech. Zajímavým konceptem je i rotace práce, kdy si zaměstnanci zkusí pozici jiného kolegy.
  • Externí vzdělávání – Školení zajišťuje externí firma. To se hodí především tehdy, pokud implementujete nový systém a nové procesy. Forma vzdělávání je velmi variabilní (přednášky, workshopy, webináře, videokurzy, nebo mentoring).

Plánování vzdělávání

Školení odpovídá aktuální situaci, proto není vhodné dělat plán na celý rok dopředu. Ideální je plánovat po čtvrtletích a moci tak reagovat na nové poznatky a změny na trhu. Rozplánujte si cíle celého vzdělávání, ale i jednotlivých kurzů. Měly by být formulovány nejen shora, ale součinností tří stran: nadřízených, personalistů a samotných zaměstnanců. Pamatujte na to, že cíle by měly být ověřitelné. Jedině tak zjistíte, zda se vzdělávání nemíjí účinkem.

VYUŽIJTE MODERNÍ VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE

Existuje mnoho online platforem a webových stránek, které nabízejí širokou škálu kurzů a školení, které mohou pomoci zaměstnancům rozvíjet své dovednosti a získávat nové znalosti.

Některé z populárních online vzdělávacích platforem jsou:

  1. Seduo: Online platforma na kurzy, kterou provozuje společnost LMC. Seduo poskytuje opravdu široké portfolio kurzů od leadershipu, produktivity až po marketing, obchod či právo.
  2. Udemy: Udemy je globální online platforma, která nabízí tisíce kurzů v různých oborech. Kurzy na Udemy jsou vytvářeny instruktory z celého světa a pokrývají širokou škálu témat, včetně technologie, marketingu, designu, podnikání a mnoho dalšího.
  3. Coursera: Coursera je platforma spolupracující s předními univerzitami a organizacemi, která nabízí kurzy a specializace v různých oborech. Na Coursera můžete získat certifikáty od světově uznávaných institucí a využít kurzy včetně videí, čtení, cvičení a projektů.
  4. LinkedIn Learning (dříve Lynda.com): LinkedIn Learning poskytuje přístup k tisícům kurzů vedených odborníky na různá témata, jako je technologie, obchod, tvůrčí dovednosti, vedení a další. Platforma je integrována se sociální sítí LinkedIn a nabízí personalizované kurzy na základě vašich zájmů a kariérního profilu.
  5. Khan Academy: Khan Academy je nezisková organizace, která poskytuje bezplatné vzdělávací materiály a kurzy ve formě videí, cvičení a testů. Zaměřuje se na akademická témata od základních po pokročilé úrovně a je vhodná jak pro studenty, tak i pro dospělé, kteří chtějí získat nové znalosti.

Rada na závěr:

Školení nemusí vést jen externisté. Jistě ve vaší firmě máte specialisty a odborníky. Mohou se s ostatními podělit o své znalosti, případně připravit celou interní akademii. Samotné školení je vynikajícím tréninkem komunikačních a facilitačních dovedností a podporuje profesní růst zaměstnanců.