cross

Jak napsat motivační dopis?

Motivační dopis hraje důležitou roli v přijímacím procesu. Bohužel však často adresáta nijak nepřesvědčí o kvalitách autora, neboť většina těch, co jej píší, vnímá motivační dopis jen jako pouhou formalitu. Nicméně právě tato „formalita“ může personalistu mnohdy přesvědčit o tom, aby Vás pozval k pohovoru.

Jak tedy napsat takový motivační dopis?

  • Zamyslete se nad tím, kdo bude Váš motivační dopis číst.
  • Průměrnost nestačí, Váš dopis musí být lepší než ostatních. Nalaďte se proto na kulturu společnosti, ve které máte zájem pracovat, vyjádřete motivaci a zájem o konkrétní pozici. Buďte konkrétní, přesvědčiví, aniž byste byli arogantní.
  • Motivační dopis je osobní dopis, použijte svůj vlastní styl. Rozhodně nekopírujte.
  • Buďte realističtí a poukažte na své silné stránky. Váš dopis by měl odrážet pozitivního ducha a orientaci na budoucnost. Nezapomeňte zmínit své úspěchy, vzdělání či odborné praxe. Podpořte svá prohlášení konkrétními zkušenostmi.
  • Motivační dopis je doplňkem životopisu, ve kterém můžete poukázat na některé z příslušných položek v životopisu a také zdůraznit, proč jste právě Vy ten nejlepší kandidát. Proto se ujistěte, že zde neuvádíte něco, co ve svém životopisu nemáte.
  • V případě zaslání dopisu prostřednictvím e-mailu se ujistěte, že jej zasíláte z Vaší soukromé schránky a ne z adresy svého současného zaměstnavatele. Přizpůsobte ho dané pozici a jménu adresáta.
  • Před odesláním si zkontrolujte gramatiku a slovosled. Doporučujeme nechat dopis přečíst blízké osobě.