Nerovnost na trhu práce mezi muži a ženami u nás stále přetrvává.

Podle mezinárodního srovnání patří Česko k podprůměrným zemím, co se týče rovnosti práv mužů a žen. Skončí toto období někdy?

Nerovnost se odráží i na trhu práce

I když by to veřejně nikdo nepřiznal, ženy se setkávají již při hledání práce s řadou nepříjemných situací. Upřednostňováni jsou muži, protože je tolik neovlivňují děti, nečerpají tak často OČR, neodcházejí na mateřskou… Dalším problémem může být vyšší věk uchazečky, přílišná kvalifikace… Odmítnutí pak bývá zaobaleno do neutrálního sdělení. Existují samozřejmě i místa, kde není možné zaměstnat ženu, nebo naopak muže. Jedná se například o módní odvětví, nebo fyzicky náročné pozice.

Nerovnost se na trhu práce odráží v několika rovinách:

  • rozdílná výše mzdy u mužů a žen (v roce 2019 vydělávaly ženy průměrně o 18,8 % méně než muži)
  • nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích (především ve světě byznysu a financí)
  • větší míra nezaměstnanosti u žen (často z důvodu výpadku z pracovního trhu kvůli péči o potomky)
  • ekonomická nerovnost (více ohroženy chudobou jsou ženy)
  • ženy pobírají nižší starobní důchod než muži

Nerovnost není jen jednostranná

Utlačovány však nebývají jen ženy. I muži bojují se společenskými stereotypy. Ty se promítají především v negativním nahlížení na muže, kteří se rozhodnou odejít na mateřskou, nebo po rozvodu mají děti ve střídavé péči. Muži také častěji zanedbávají preventivní péči. U žen se naopak předpokládá, že vzhledem k péči o rodinu už nemají sílu ani potenciál na sobě více pracovat a věnovat se kariéře. Zajímavé je, že existují i celé feminizované a podhodnocené profese. Jsou to především ty pečovatelské (zdravotnictví, školství apod).

Jak s nerovností bojovat?

První kroky k odstranění stereotypního nahlížení na muže a ženy byly učiněny již po revoluci, výzkumy ale ukazují, že pokrok jde dopředu pomalu. EU zkoumá takzvaný Gender Quality Index Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE). Ten hodnotí rovnost žen a mužů v šesti hlavních oblastech: zdraví, práce, peníze, znalosti, moc a čas. Za rok 2022 dosáhlo Česko indexu 57,2 bodů ze sta. A tak si vedeme i v jiných analýzách. Podprůměrně, ne-li hůře. Příčinou je především segregace českého pracovního trhu.

K nápravě bude zapotřebí ještě pár let

I přes nepříliš pozitivní výsledky analýz se Česko pomalu ale přece zlepšuje. K tomu, abychom odstranili předsudky a předjímání, však ještě povede dlouhá cesta. Inspirovat se můžeme například v Holandsku, nebo Švédsku, které se při hodnocení indexu rovnosti žen a mužů umístily mezi prvními. Aby však ke změně mohlo dojít, je zapotřebí součinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců.

Víte, že genderově vyrovnané týmy jsou výkonnější a odolnější?
Využijte jejich potenciál i vy.

 

Zdroj: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Strategie_rovnosti_zen_a_muzu.pdf