cross

Jaký typ zaměstnance jste?

V S&you klademe zásadní důraz na pochopení identity společnosti, která nám s důvěrou svěří svojí náborovou misi, jako i způsob, jakým komunikuje se svými cílovými subjekty. Náš kandidát je náročným „zákazníkem“, kterého je potřeba svést. Věříme, že je naší povinností pomoci vám se lépe uvést a upozornit na sebe.

https://www.synergie.sk/content/uploads/2019/11/Serrage-Main.jpg

360 stupňová analýza

Pochopit, v čem jsou vaše překážky, vaše projekty, poznat vaší korporátní kulturu. Naše první rozhovory jsou vedené směrem k pochopení DNA vaší společnosti, a to co nejdůkladněji. Taktéž je to fáze sběru informací, doporučení od zaměstnanců a komunikačních médií. Při kontaktu s kandidáty musíme být „vámi“.

https://www.synergie.sk/content/uploads/2019/11/Dame-bureau-crayon.jpg

Svěřená úloha

Detailní a hloubková analýza pozice a její prostředí je základní fází. V S&you společně s vámi prostudujeme profil, o který máte zájem, abychom vám nabídli kandidáty s očekávanými schopnostmi a interpersonálními zručnostmi, kompatibilního s vaším prostředím.

Další poradenství

Abychom se dopracovali k nejlepšímu rozhodnutí, je často dobrým nápadem ustoupit. Rozanalyzovat komponenty vašeho zaměstnavatelského postavení, koherenci vašeho projektu v krátkodobém, středním i dlouhodobém horizontu. Když v rámci naší podpory jdeme dál, za hranice samotného náborového projektu, je to vždy se zřetelem na váš úspěch a na vás.