cross

Osobní údaje & právní informace

Náš tým podílející se na náboru a poskytování všech HR služeb zachází se všema informacemi se zachováním diskrétnosti a důvěrosti. Je plně obeznámen s interními politikami a pravidlami, díky kterým jsme flexibilní k potřebám všech kandidátů a klientů, s nimiž pracujeme.

Interní pravidla Synergie zahrnují tyto oblasti:

Zásady ochrany osobních údajů
Podmínky používání webových stránek

Pokud jsi chcete uplatňit své právo na přístup, opravu, přenosnost nebo vymazání osobních údajů můžete využít náš online formulář.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů