cross

ЗГОДА НА ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

GDPR: ČESKÁ VERZE | SLOVENSKÁ VERZIA | ENGLISH VERSION | Українська версія

Надсилаючи своє резюме, Ви висловлюєте пряму згоду на опрацювання та зберігання Ваших даних у сенсі закону № 110/2019 Зб., про захист персональних даних, і Регламенту Європейського парламенту та Ради 2016/679, про захист персональних даних, компаніями групи SYNERGIE, а саме компаніями SYNERGIE, s.r.o., ІН 45808139, SYNERGIE TEMPORARY HELP s.r.o., ІН 26711834, обидві з місцезнаходженням Na příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, Чеська Республіка, та SYNERGIE Slovakia s.r.o., ІН 35766239, SYNERGIE TEMPORARY HELP s. r. o., ІН 48265403, обидві з місцезнаходженням Dunajská 4, 811 08 Bratislava, Словацька Республіка (далі спільно — «SYNERGIE»), як спільними контролерами.

В якому обсязі будуть опрацьовуватися Ваші персональні дані?

SYNERGIE опрацьовуватиме Ваші персональні дані в обсязі, потрібному для здійснення посередництва у працевлаштуванні; йдеться, зокрема, про дані, зазначені Вами як кандидатом у резюме та супровідному листі або в анкеті кандидата (далі — «Персональні дані»).

З якою метою будуть опрацьовуватися Ваші персональні дані?

Ваші персональні дані ми будемо опрацьовувати з метою пошуку роботи протягом 3 років з дня внесення до бази даних персоналу, якщо ця згода на опрацювання персональних даних не буде Вами відкликана.

Як і коли Ви можете відкликати цю згоду на опрацювання персональних даних?

Надану згоду на опрацювання персональних даних можна будь-коли відкликати шляхом письмового повідомлення про відкликання згоди, надісланого компанії SYNERGIE (електронною поштою або заповненням форми на веб-сайті).

Хто матиме доступ до Ваших персональних даних?

Надсилаючи своє резюме, Ви також погоджуєтесь, що компанія Synergie може передавати Персональні дані потенційним роботодавцям як операторам, щоб досягти мети опрацювання, тобто здійснити посередництво у працевлаштуванні. Крім того, Ви висловлюєте згоду на надання Персональних даних потенційним роботодавцям з інших країн – членів ЄС та країн за його межами як посередникам.

Які Ви маєте права щодо захисту персональних даних?

Відповідно до статей 13–22 Регламенту 2016/679 Європейського Парламенту та Ради, про захист персональних даних, Ви маєте такі права:

  • зажадати від контролера інформацію про опрацювання своїх персональних даних та роз’яснення розбіжностей стосовно опрацювання персональних даних;
  • вимагати вжиття виправних заходів, зокрема блокування, виправлення, доповнення або знищення відповідних персональних даних;
  • право на виправлення неточних персональних даних;
  • право на видалення персональних даних;
  • право на обмеження опрацювання персональних даних;
  • право на мобільність даних, тобто їх передання іншому контролеру; в разі потреби Ви можете звернутися безпосередньо в Управління захисту персональних даних і зажадати про вжиття виправних заходів.
  •  

Як захищені Ваші персональні дані?

Всі надані персональні дані захищені стандартними процедурами та технологіями, такими як замки безпеки, паролі та коди, програмні шлюзи та захищені доступи, сейфи та зачинені шафи. Проте об’єктивно неможливо повністю гарантувати безпеку Ваших персональних даних. Тому, надаючи згоду, Ви берете до відома, що несанкціонований доступ до Ваших персональних даних може отримати третя особа і що дані можуть бути скопійовані, опубліковані, змінені або знищені внаслідок подолання заходів безпеки контролера. Однак у цьому контексті контролер гарантує, що він також вживає заходів безпеки, щоб запобігти несанкціонованому доступу до наданих персональних даних, і водночас регулярно контролює систему на наявність вразливостей та атак.

Вся інформація, передана компанії SYNERGIE, є суто конфіденційною.