cross

Děkujeme za vyplnění GDPR žádosti

Respektujeme Vaše právo na soukromí

Vaše žádost týkající se Ochrany Vašich osobních údajů byla přijata. Vzhledem k tomu že se jedná o citlivé informace, nejprve si ověříme, že jste osobou, jejíž emailovou adresu jste vyplnili do formuláře.

V krátkém čase Vám na Váš email uvedený ve formuláři doručíme potvrzujíci zprávu s dalším postupem.

Jestli jste email z jakéhokoliv důvodu neobdrželi, volejte přímo na +420 724 101 104

Vaše SYNERGIE

Mezitím si můžete přečíst něco o Nás