VELKÁ ZMĚNA OD SRPNA 2021

Konečně jsme se dočkali. Svět agenturního zaměstnávání si upevňuje svoji pozici na trhu práce. Prosím nepleťme si agenturu práce a poskytovatele nelegální pracovní síly. Pokutu nově od 2.8.2021 dostane nejen subjekt, který zastřené zaměstnání poskytl, ale i ten, který si jej objednal. Obrovský průlom. Více se dočtete níže.

Být zaměstnavatelem a dělat vše správně a dle zákona je velmi náročná disciplína. Každá ze společností se snaží mít vše v pořádku z pohledu lidských zdrojů. Všichni aktuálně vynakládáme enormní úsilí na získání nových kvalitních zaměstnanců a s tím je samozřejmě spojená celá řada činností. Náborové kampaně, pohovory, nabídka a pracovní smlouva jako taková, onboarding, průběh zaměstnání, offboarding.

Situace na trhu práce

je velmi složitá a pro spoustu společností neřešitelná. Nedostatek vhodných kandidátů dává pochopitelný prostor pro hledání jiných cest, jak získat kapacitu na výrobu nebo montáž komponentů, vyskladnění potřebného množství sortimentu ze skladu, apod.

Zde existuje hned několik cest. Využívat a rozšiřovat svoje interní týmy, což neúměrně zvedá interní náklady a mnohdy není schválen HC. Další volbou jsou personální agentury, které mohou / umí zajistit požadované kapacity ve spolupráci při náboru do kmene

V případě potřeby zajištění velkého počtu manuálně pracujících operátorů výroby, dělníků, skladníků se dá využít dočasného přidělení zaměstnanců od společnosti, která má povolení od MPSV na tuto službu, zaplacenou kauci 500.000,-Kč, pojištění proti úpadku společnosti a také pojištění za hmotné škody.

V tomto článku poslední volba, jak si pomoci při nedostatku zaměstnanců je nelegální zajištění si pracovníků pomocí tzv. „Zastřeného zaměstnávání„. Pro mnohé společnosti však varianta číslo jedna.

Co je to zastřené zaměstnávání? Jednoduše řečeno smlouva o dílo.

Firma,  která nemá oprávněním od MPSV, tedy není agenturou práce, pronajímá své zaměstnance k výkonu práce u jiné společnosti, která tyto zaměstnance řídí a práci jim přiděluje. Nedodržuje tedy ani §308 a §309 zákoníku práce. Nejčastěji tuto praktiku ovšem nabízí společnosti, které mají k dispozici zahraniční zaměstnance, speciálně z Ukrajiny.

Pracovníci ze zahraničí bez platného povolení k práci v ČR, kteří musí pracovat 250-300 hodin měsíčně, výplata je velké překvapení v obálce a bydlení, poskytované ubytování, které si tito ilegálové musí platit je katastrofální. Často tito zaměstnanci nejsou přihlášení do sociálního ani zdravotního systému.

Vše je o penězích!

Pokud jako objednatel smlouvy o dílo platím hodinovou sazbu, za stejnou práci jako provádí kmenový zaměstnanec, která se takřka rovná nákladům na kmenového zaměstnance je něco divného. Šetřím peníze a neřeším, jak se zaměstnanci mají, kolik dostanou výplatu, hlavně, že je vše hotovo v dostatečné kvalitě.  Jako firma dostávám fakturu, která je v porovnání s fakturou za legální dočasné přidělování zaměstnanců o 40% nižší.

ale, 

Od 2.8.2021 vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnanosti.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
   a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona,
   b) zprostředkuje zaměstnání bez povolení,
   c) vykonává nelegální práci,
   d) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2,
   e) nesplní oznamovací povinnost podle § 87,
   f) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3,
   g) jako osoba, která se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a koná práci, neprokáže svou totožnost podle § 132,
   h) nedoloží ve stanovené lhůtě ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání generálnímu ředitelství Úřadu práce doklad o sjednání pojištění podle § 58a odst. 2, nebo
   i) zastřeně zprostředkovává zaměstnání podle § 5 písm. g) nebo výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání UMOŽNÍ.

Za přestupek lze uložit pokutu do
   a) 1.000.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) anebo podle odstavce 2 písm. a) nebo b),
   b) 2.000.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
   c) 100.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo e) anebo podle odstavce 2 písm. d),
   d) 500.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c) nebo e),
   e) 5.000.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f) nebo i),
   f) 200.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g),
   g) 20.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h).

Pokud Vás zajímá, jak Vám je schopna SYNERGIE TEMPORARY HELP zajistit kvalitní pracovní sílu ze zahraničí, čtěte zde.

Můžete nám vyplnit i dotazník níže, rádi se s Vámi spojíme.

Vaše jméno(Povinné)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.