Šikana na pracovišti může mít řadu podob. Jak ji odhalit a co dělat, pokud se objeví i ve vaší firmě? Zkuste problémům předcházet díky preventivní strategii.

Jaké jsou druhy šikany?

Šikanu na pracovišti si můžeme definovat jako systematické agresivní jednání namířené proti jednotlivci či skupině osob. Jedná se o psychický teror, který se zpravidla stupňuje a má negativní vliv nejen na atmosféru na pracovišti, ale v dlouhodobém horizontu ohrožuje psychické i fyzické zdraví zaměstnanců. Nemluvě o nižším pracovním výkonu a bezpečnosti práce. Poznat šikanu v jejím zárodku je složité, zaměstnavatelům se vyplatí netolerovat tyto problémy a řešit vše ještě dříve, než se šikana vůbec objeví.

Existuje niekoľko základných typov šikanovania:

Bossing / Šéfování 

Nadřízený šikanuje svého podřízeného. Využívá vyššího postavení. Šikana se projevuje zadáváním nesplnitelných, nebo naopak příliš lehkých úkolů, napadání vzhledu, vyloučením z kolektivu, trvalou kontrolou, nedocenění výkonu i zastrašováním.

Mobbing

Zaměstnanec šikanuje kolegu na stejné pozici. Často se objevuje vzorec, kdy skupina zaměstnanců šikanuje jednotlivce (anglické slovo mob se překládá jako hromadně napadnout). Obvykle se tak děje bez objektivní příčiny. Přesná definice mobbingu je složitá, protože může zahrnovat různé aktivity. Ty většinou probíhají skrytě, jsou zákeřné a mají za cíl celkově znepříjemňovat život na pracovišti. Na rozdíl od šikany, kterou známe například ze škol, mobbing se orientuje především na psychický teror, fyzické násilí není tak časté.

Staffing

V tomhle případě šikanuje personál či zaměstnanci svého nadřízeného. Takzvaná šikana zdola se často objevuje v situacích, kdy se na vedoucí pozici objeví mladší nadřízený, který stojí proti skupině podřízených. Šikanování v tomto případě probíhá většinou skrytě. Podřízení neplní zadané úkoly, nepředávají důležité informace a celkově bojkotují práci svého nadřízeného.

Jak šikanu na pracovišti řešit?

Šikana má vliv nejen na atmosféru, ale především ovlivňuje výkon celé firmy a její konkurenceschopnost. I proto se zaměstnavatelům vyplatí preventivní opatření. Co mohou udělat?

  • naslouchat zaměstnancům, vytvořit anonymní dotazník, kde mohou popsat vztahy na pracovišti
  • sledovat chování zaměstnanců, evidovat změny, konflikty
  • o šikaně mluvit (lze zařadit šikanu do školení bezpečnosti práce)
  • stanovit firemního kodex či ujednání, která se dodržují za každé situace

Nie každý konflikt je šikanovanie

Z odborných štúdií vyplýva, že nevhodné správanie sa klasifikuje ako šikanovanie až po viac ako šiestich mesiacoch. Niektorí zamestnanci totiž môžu považovať za šikanovanie, ak od nich nadriadený vyžaduje, aby si plnili svoje pracovné povinnosti rutinným spôsobom, alebo ak im kolega vysloví konštruktívnu kritiku.

Máte pocit, že sa vo vašej spoločnosti vyskytla niektorá z vyššie uvedených situácií a premýšľate, ako ich riešiť? Rozhodnutie nie je jednoduché. Oplatí sa prizvať tretiu stranu. Nestranného odborníka, ktorý sa zaoberá mobbingom a dokáže poradiť riešenia podľa konkrétneho problému.

Ne každý konflikt je šikana

Odborné studie poukazují na to, že nevhodné chování trvá déle než šest měsíců, aby mohlo být klasifikováno jako šikana. Někteří zaměstnanci totiž mohou brát za šikanu i to, pokud po nich nadřízený vyžaduje běžné plnění pracovních povinností, nebo jim kolega dá konstruktivní kritiku. Máte pocit, že některá z výše popsaných situací se objevila i ve vaší firmě a přemýšlíte, jak ji řešit? Rozhodnutí nebývá snadné. Vyplatí se přizvat i třetí stranu. Nestranného odborníka, který se zabývá šikanou a poradí řešení dle individuálního problému.