Naše personální agentura působí na českém trhu již od roku 1994. I díky této dlouholeté zkušenosti jsme si vědomi, jak důležitý je osobní kontakt. Abychom mohli být blíž uchazečům o práci i těm, kteří zaměstnance hledají, otevíráme 1. července novou pobočku v Ostravě. Díky tomu se SYNERGIE stává strategickým partnerem pro klienty z celé České republiky.

Dokážeme obsáhnout Ostravsko i Olomoucký kraj

Nová ostravská pobočka znamená větší dostupnost našich služeb nejen pro místní společnosti, ale i uchazeče o práci. Jak zdůrazňuje Dominika Kopčáková (Operations Manager CZ), která se na otevření ostravské pobočky podílí: „Budeme blíž pro všechny kandidáty, budoucí zaměstnance a samozřejmě pro společnosti. Budeme mít možnost se potkat osobně a být flexibilnější.“ Do roku 2021 SYNERGIE měla pobočky v Praze a v Brně, poté přibyla pobočka v Chebu. SYNERGIE Group sahá i do Polska a na Slovensko, právě proto je Ostrava vhodným strategickým místem pro další rozvoj.

Nová pobočka však přináší i nové výzvy. Především oslovení veřejnosti a navázání nových obchodních partnerství. „Další velkou výzvou je ukázat, že to, co o nás říkají reference od našich stávajících klientů, je pravda, a že úroveň našich služeb může být i v moravskoslezském nebo olomouckém kraji na velmi vysoké úrovni,“ dodává Jakub Sedláček (Staffing Director CZ&SK).

Partnerství, které má smysl

Rozšíření aktivit na Ostravsko a Olomoucko představuje pro naši agenturu důležitý krok v rámci strategie budování dlouhodobého partnerství a podpory rozvoje regionů. „Z obchodního hlediska prochází Ostravsko v posledních letech intenzivní modernizací a obnovou životního prostředí, což přitahuje stále více zelených firem. Životní prostředí je pro Ostravsko zvlášť důležitým tématem a díky tomu se region stává velmi silným v oblasti zelené ekonomiky. To znamená vysokou koncentraci firem zabývajících se energetickým výzkumem a obnovitelnými zdroji. Tyto firmy přirozeně potřebují pracovníky v celé řadě funkcí a s různými zkušenostmi. To je doména nás – SYNERGIE a S&you,“ říká Martin Huba (Managing Director CZ&SK). Naším cílem je najít tyto správné lidi a propojit je s perspektivními zaměstnavateli, kteří v této oblasti působí.

Vycházíme z mezinárodních zkušeností

Díky mezinárodnímu působení skupiny SYNERGIE ve Francii, Slovensku, Polsku a dalších 14 zemích můžeme pro lokální společnosti zajistit i nábor zaměstnanců ze zahraničí. Aktuálně jsme schopni zastřešit nábor pro kvalifikované i nekvalifikované pracovní pozice z Ukrajiny, Filipín, Balkánu, Polska a Slovenska.

Prostřednictvím členství v organizacích a uskupeních People Management Forum, APPS (Asociace poskytovatelů personálních služeb) či Francouzko-České obchodní komory máme přehled o nových trendech a tendencích v oblasti HR, které aplikujeme do naší každodenní práce.

Služby na míru

Náš servis i služby jsou pro celou Českou republiku stejné, vždy jsou pro nás klíčové především potřeby a očekávání klienta. Dominika Kopčáková upřesňuje: „Umíme pomoci s náborem napříč všemi pozicemi od skladníka/dělníka, přes teamleadera, administrativu či HR až po jednatele společnosti. Vždy od nás můžete očekávat férový a osobní přístup. Nedíváme se jen na lokální trh kandidátů, ale jsme schopni jít za hranice, ať už s pomocí našich polských kolegů nebo se podívat i do vzdálenějších zemí a přizpůsobit nábor konkrétních zaměstnanců na mírů.“

Zaměříme se na:

  • Nábor a výběr lokálních i zahraničních zaměstnanců.
  • Dočasné přidělování zaměstnancůAgenturní zaměstnávání.
  • Nábor do kmenového stavu – Recruitment.
  • Outsourcing HR služeb a procesů.

Klíčové je pro nás budování dlouhodobého partnerství

 

„Obchodní vztahy nejsou pro nás vztahy mezi dodavatelem a objednavatelem, ale vždy budujeme partnerství. A to dlouhodobá,“ říká Jakub Sedláček, který vychází ze své třináctileté praxe v personální agentuře. Tuto filozofii přinášíme i do nové pobočky v Ostravě s posláním stát se spolehlivým partnerem pro firmy z Ostravska a Olomoucka.

 

Naším cílem je aktivně se zapojit do lokálního trhu práce, budovat vztahy s místními společnostmi i profesionály nejen z oblasti HR. Dominika Kopčáková předznamenává své plány: „Budeme se společně častěji potkávat na konferencích, školeních a různých eventech. Rádi vás přivítáme v našich nových prostorách v krásné historické budově Prosperita Palace.“

 

Pokud hledáte zkušeného a důvěryhodného partnera při hledání zaměstnanců i zaměstnání, budeme se těšit na naši spolupráci v Praze, Brně, Chebu a nyní i v Ostravě v Prosperita Palace na Nádražní 213/10.

Michal Červinka

Sales Representative
cervinka@syn.cz
+420 606 640 643

Dominika Kopčáková 

Operations Manager
kopcakova@syn.cz
+420 702 178 022

Jakub Sedláček

Staffing Director CZ&SK
sedlacek@syn.cz
+420 601 358 064