„Oceňujeme vaši odbornost a specializaci v oblasti zaměstnávání zahraničních i lokálních zaměstnanců. Díky vám jsme byli schopni získat kvalifikované pracovníky pro naše projekty bez zbytečných komplikací.“

IMI International

Vysoká fluktuace zaměstnanců. Poptávka po pracovní síle převyšující nabídku. Současný trh práce se zkrátka potýká s mnoha výzvami – zejména nedostatkem lidí na konkrétní pozice. Jak z toho ven?

Umíme obsadit i dlouhodobě volná pracovní místa

V předchozích pěti letech v České republice ke konci roku vždy převažoval počet volných pracovních míst nad počtem registrovaných uchazečů na úřadu práce. Na konci roku 2023 bylo jen úřadem práce evidováno přes 270 000 volných pracovních míst.

Podobná situace je také na Slovensku, kde je dlouhodobě neobsazených 90 000 pracovních pozic.

 • Především pak u dlouhodobě volných míst je potřeba naléhavě najít způsoby, jak tyto pozice obsadit. A například automobilový průmysl je jedním z odvětví, které by cizí pracovní síla mohla výrazně oživit.

Jako jedno z nejefektivnějších řešení se nabízí zaměstnávání cizinců z třetích zemí. Jenže mnoho personálních oddělení (a také personálních agentur) si neumí poradit s náročnými administrativními procesy a komplikovanými vízovými požadavky.

Buďte o krok napřed

Slovenská vláda zareagovala na poptávku po pracovnících zvýšením kvóty na počet národních víz – z 2 000 na 10 000 cizinců. Kvóty a zrychlené postupy pro udělování pracovních povolení jsou vítanou změnou pro zaměstnavatele i personální agentury.

V Česku pak národní víza neexistují. Cizinci z třetích zemí však musejí mít jedno z následujících oprávnění:

 • povolení k zaměstnání spolu s platným oprávněním k pobytu (dle zákona o pobytu cizinců),
 • zaměstnaneckou kartu,
 • modrou kartu,
 • kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Zaměstnavatelé a odborníci na lidské zdroje poukazují na potřebu regulované pracovní migrace, která by zajistila, že příchod cizinců nepovede k sociálnímu dumpingu nebo tlaku na snižování platů. Jak se Česko a Slovensko s těmito výzvami vypořádají, bude mít zásadní vliv na ekonomickou budoucnost a schopnost uspokojit potřeby trhu práce.

TIP: Kde získat další informace

Potřebujete obsadit volná pracovní místa? Jako jedna z mála personálních agentur máme praktické a několikaleté zkušenosti se zaměstnáváním cizinců ze třetích zemí v ČR a SR.

Protože informace o této problematice se složitě dohledávají, připravili jsme webinář, kde shrneme vše důležité – od procesu náboru až po integraci zaměstnanců do pracovního prostředí.

Připojte se na webinář

Využijte sílu pracovníků ze zemí třetího světa

Dodávání kvalitních a prověřených pracovníků ze zahraničí se věnujeme na denní bázi.

Naším cílem je pomáhat klientům nalézt a zaměstnat kvalifikované pracovní síly ze třetích zemí. S důrazem na sektory, kde je cítit největší nedostatek pracovníků – zejména průmysl, zdravotnictví, stavebnictví, ale i pohostinství, hotelnictví, obchod a služby. Příkladem může být obsluha vysokozdvižných vozíků nebo řidiči kamionů.

 1. Do zemí, odkud pocházejí kandidáti, osobně jezdíme.
 2. Kompletně zabezpečujeme vízový režim a travel management, tak aby se zaměstnavatel nemusel vůbec o nic starat.
 3. Naše činnost zahrnuje komplexní proces výběru kandidátů, od oslovení až po finální výběr.
 4. Zajišťujeme převoz kandidátů do výběrových center, kde podstupují formy testů dle požadavků klienta, včetně video testování a online testování angličtiny.
 5. Poskytujeme také ubytování pro kandidáty (na určitou dobu), provádíme předvýběr a organizujeme prezentace, které kandidátům přibližují informace o nás, o zemi, pracovních a vízových podmínkách i o našem klientovi.
 6. Snažíme se poznat zvyky kandidátů a zařazujeme je do skupin pro různé fáze výběrového řízení, včetně skupinového a písemného testování, i osobních pohovorů.
 7. Po absolvování testování získají kandidáti okamžitou zpětnou vazbu.
 8. Kandidáti mají také možnost seznámit se s původem a kulturou jiných kandidátů a navštíví partnerské firmy a absolvují školení (například svářečská či na vysokozdvižný vozík).
 9. Kandidáti samozřejmě podstoupí zdravotní prohlídky, včetně testů na drogy.
 10. Nabízíme také školení v domovských zemích kandidátů.

Snížení fluktuace je stejně důležité jako pečlivý výběr kandidátů

Naše cílené přístupy umožňují snižovat fluktuaci pracovních sil. Za klienty osobně jezdíme a se zaměstnanci se potkáváme. Uvědomujeme si, jak je důležité rozumět kulturním a společenským rozdílům, které mohou mezi pracovníky vznikat. Proto dbáme na pečlivý výběr kandidátů s ohledem na jejich jazykové schopnosti a adaptabilitu, aby se zabránilo potenciálním konfliktům na pracovišti a pomáháme s jejich lokální integrací.

Zajímají vás více zkušeností z praxe?

Jak celý proces funguje? Co přesně máte udělat, když chcete pracovní místa obsadit právě cizinci? Připojte se na webinář 15. 5. 2024, o veškeré know-how se zde podělíme.

Zaregistrovat se na webinář