cross

Definovanie vášho projektu

V S&you sme presvedčení, že sprostredkovateľský čas zásadne ovplyvní úspech vášho projektu. Faktory, ktoré podmieňujú profesionálny rozvoj, sú rovnako o schopnostiach a odbornosti, ako o osobných očakávaniach. Nikdy nezabúdame, že za každým odborníkom stojí predovšetkým človek.

https://www.synergie.sk/content/uploads/2019/11/Homme-Cravate2.jpg

Poznajte dobre sami seba

Pochopiť vašu „kariérnu osobnosť“ je pre nás zásadné. Spolu môžeme skúmať vaše osobné predpoklady, vaše skúsenosti a odbornosť. V S&you však chceme ísť ešte ďalej. Dôkladným porozumením vašej túžby po rozvoji, vášho úsilia a ambícií, pomôžeme vám rozšíriť rozsah vašich možností a snáď vám tak pomôcť dostať sa ešte ďalej, než ste si sami vedeli predstaviť…

Ktoré „vy“ ste vy?

Čo je vaším súčasným poslaním? Čo z toho vám poskytuje adekvátne uspokojenie a čo vás skôr obmedzuje?  Aké sú vaše kariérne ciele? Na základe súboru jednoduchých otázok spolu vytvoríme váš „hodnotový návrh“. To je základným predpokladom pre definovanie vášho projektu.

https://www.synergie.sk/content/uploads/2019/11/2_1.jpg

Príležitosti, ktoré vám sadnú

Keďže sme dokonale oboznámení s kontextom, v ktorom sú zasadené náborové projekty našich klientov, sme schopní ponúknuť vám príležitosti, ktoré sú konzistentné s vašimi očakávaniami, ako aj s obchodným prostredím.