cross

Bratislava

SYNERGIE TEMPORARY HELP s. r. o.
Dunajská 4
811 08 Bratislava

synergie@synergie.sk

(+421) 2 54 41 55 22, (+421) 2 204 22 000

www.synergie.sk

SYNERGIE TEMPORARY HELP s. r. o.
Sídlo: Dunajská 4, 811 08 Bratislava
IČO: 48 265 403​​
​IČ DPH: SK2120142992
Bankový účet č.: SK06 1100 0000 0029 4900 9043​, Tatra Banka 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 105834/B​

Zast.: Martin Huba – na základe plnej moci

DUNS Number: 361810061

LICENCIA (Povolenie na vykonávaniec činnosti) TU