Legal information

Uvedené právne informácie sa vzťahujú na obsah webových stránok www.synergie.sk (dalej len “Stránky”).

Spoločnosť SYNERGIE Slovakia s.r.o. povoľuje použitie dokumentov, ktoré možno získať z týchto Stránok, najmä tlačových správ, aktualít a často kladených otázok, ak budú dodržané podmienky:

dokumenty získané z týchto Stránok budú použité výlučne na informačné účely, pre osobnú potrebu a nebudú nijakým spôsobom kopírované ani ďalej šírené,
dokument nebude použitý na účel, ktorý je komerčný,
dokument nebude žiadnym spôsobom upravovaný,
dokument a každá jeho kópia bude obsahovať údaje o nositeľovi autorských práv a zároveň bude uvedený zdroj, z ktorého bol dokument získaný,
použitie dokumentu nie je výslovne zakázané.
Použitie dokumentov, ktoré možno získať z týchto Stránok na akýkoľvek iný účel, je výslovne zakázané. Takéto konanie je protizákonné.

Na týchto Stránkach sú umiestnené hypertextové odkazy na stránky iných subjetkov. Hypertextové odkazy vám umožnia opustiť tieto Stránky. Spoločnosť SYNERGIE Slovakia nemá vplyv na kontrolu stránok iných subjektov a nezodpovedá za obsah stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na stránky iných subjektov neznamená, že spoločnosť SYNERGIE Slovakia schvaľuje stránky iných subjektov a ich obsah.

Informácia o nositeľovi autorských práv

Copyright © 2011 SYNERGIE Slovakia s. r. o.

Autorské práva ku dokumentom na týchto Stránkach vlastní SYNERGIE Slovakia s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava. Všetky práva vyhradené.