Finančné výsledky spoločnosti za 1. polrok roku 2018

Obrat skupiny dosiahol 1 238,8 milióna eur

Vďaka našej sieti 710 pobočiek, v 16 krajinách Európy, ako aj v Kanade a Austrálii sme dosiahli konsolidovaný obrat vo výške 1238,8 milióna €, čo predstavuje nárast o 12,7% oproti roku 2017 (v ktorom bol nárast 9,1%).

Zlepšenie čistého zisku

Vďaka rastu skupiny sa nám podaril konsolidovaný prevádzkový zisk vo výške 57,7 milióna €. Získali sme ho aj napriek štrukturálnym nákladom a veľkým investíciám, ako vytváraniu pobočiek, náboru konzultantov a digitálnej transformácii pri rozvoji IT nástrojov.

Naša najbližšia vízia

Skupina SYNERGIE má v úmysle naďalej rásť a staviať na týchto pozitívnych číslach, aby pokračovala v raste aj v nasledujúcom období. Našim cieľom je zlepšenie čistého zisku a dosiahnutie obratu približne 2,6 miliardy € za celý rok 2018.

Sme hrdí, že sme súčasťou piatej najväčšej európskej personálnej agentúry, s viac ako 3700 zamestnancami na trvalý pracovný pomer.