cross

SYNERGIE WAY – proces pod kontrolou

Unifikované procesy vyhľadávania, oslovenia a prezentácie vhodných kandidátov, vrátane spracovania dokumentácie poskytujú všetkým klientom rýchly, vysoko kvalitný a hladko prebiehajúci servis.

TÍMOVÉ RIADENIE – doručenie služieb cez jediný uzol

Ako kontaktný partner vám bude pridelený jediný koordinátor, ktorý zaistí riadny výkon služieb, realizovaných našimi týmami.

https://www.synergie.sk/content/uploads/2020/03/synergie_arena_logo-1.png

Striktná koncentrácia – SYNERGIE ARENA

Východiskom pre vysokokvalitnú službu je koncentrácia na vybrané segmenty trhu, trvalý rozvoj zamestnancov v oblasti pôsobenia našich klientov a moderný prístup k recruitmentu. Špecializujeme sa na služby, priemysel, dopravu a logistiku.

Spätná väzba – SYNERGIE PRACOVNÝ OMBUDSMAN

Náš koordinátor vystupuje v roli pracovného ombudsmana a sprostredkováva pravidelný osobný kontakt medzi zástupcami klienta a agentúrnymi zamestnancami. Klienti tak získavajú spätnú väzbu a informácie o dianí a náladách, ktoré by mohli ovplyvňovať výkon, bezpečnosť alebo fluktuáciu zamestnancov. Vďaka ombudsmanovi budú mať príležitosť včas a adekvátne reagovať na potreby zamestnanco

https://www.synergie.sk/content/uploads/2020/02/skladnik4mal-450x450.jpg