Motivačný list

Hlavným cieľom sprievodného (motivačného) listu je presvedčiť personalistu, že práve Vás chce stretnúť aj osobne na pracovnom pohovore. Skôr, ako sa pustíte do písania, zistite si čo najviac informácií o pozícii, na ktorú sa hlásite a o danej spoločnosti, ktorá pozíciu obsadzuje.

Praktické rady

 • Zamerajte sa na 4 hlavné časti – kontaktné informácie, pozíciu o ktorú sa uchádzate, vašu motiváciu a zhrnutie.
 • Držte sa rozsahu cca pol strany formátu A4 (v závislosti od pozície).
 • Zamyslite sa nad tým, komu je motivačný list adresovaný a podľa toho prispôsobte oslovenie.
 • V prvej vete nezabudnite uviesť pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
 • Popíšte vašu motiváciu pracovať práve v tejto firme a na tejto pozícii.
 • Zdôraznite tie najdôležitejšie a najrelevantejšie skúsenosti zo životopisu.
 • Nepoužívajte univerzálnu šablónu, ale prispôsobte svoj motivačný list každej pozícií, na ktorú reagujete. Vynaložený čas a úsilie sa vám určite vráti v pozitívnych reakciách a pozvaniach na pracovný pohovor.
 • Platí: stručne, prehľadne a bez chýb.

Motivačný list ako súčasť sprievodného emailu

Sprievodný e-mail je často kľúčový, a aj na základe neho sa personalista rozhoduje, či Vám zavolá alebo nie.

 • Predmet e-mailu – uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate alebo preukážte svoju kreativitu hneď na úvod. V žiadnom prípade nenechávajte predmet emailu prázdny.
 • Formátovanie – rovnako ako v motivačnom liste použite oslovenie a pozdrav, uveďte svoje kontaktné údaje a text rozdeľte do odstavcov.
 • Uvádzajte len tie najdôležitejšie informácie – ideálne hneď v prvom odstavci. Celý text by namal mať viac ako 150 slov.
 • Buďte konkrétni a spomeňte špecifické zručnosti a vedomosti, ktoré Vás kvalifikujú na danú pozíciu.
 • Vyhnite sa klišé ako „mám dobré komunikačné zručnosti a som flexibilný“. Cieľom motivačného listu alebo sprievodného emailu je odlíšiť sa od ostatných uchádzačov.
 • Skontrolujte si gramatiku, meno kontaktnej osoby, ktorej píšete a názov pozície.

Myslite na to, že personalista vás osobne nepozná. Jediné informácie, ktoré o vás v danej chvíli vie, sú práve tie, ktoré mu poskytnete Vy sami v životopise a motivačnom liste.

Viac praktických tipov a rád, ako napísať motivačný list, nájdete na našom blogu Hľadači pokladov.