Martin Huba

Martin Huba

Country Manager

Krátko z mojej minulosti

Študoval som na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského so zameraním na kvantitatívne metódy v manažmente. Už počas štúdia som získal pozíciu softvérového inžiniera pre mladú spoločnosť, v ktorej som pracoval ešte rok po skončení štúdia. Rok 2003 som strávil na pracovnej stáži v Indii, ktorá ma obohatila najmä o skúsenosti s prácou a bežným životom v odlišnom kultúrnom prostredí. Do SYNERGIE som nastúpil v roku 2006 ako konzultant pre IT a telekomunikácie. Silné technologické zázemie mi pomohlo lepšie pochopiť požiadavky klientov pri obsadzovaní IT pozícií a zároveň byť pre kandidátov relevantným partnerom pri diskusii. V roku 2010 som sa stal partnerom spoločnosti a v marci 2015 Country manažérom.

Ako vyzerá môj pracovný deň v SYNERGIE?

Každý pracovný deň je pre mňa iný, obvykle začína medzi 8-9:00 ráno rannou kávou a prebehnutím úloh, ktoré ma v ten deň čakajú a krátky pohľad na email, či tam niečo urgentné „nesvieti“. Obvykle mám takmer polovicu dňa vopred naplánovanú na stretnutia – s kolegami, klientmi, dodávateľmi. Druhú polovicu si rozdelím na administratívne a operatívne úlohy – reporty, zmluvy, faktúry, poštu, atď. Čarom mojej súčasnej pozície je práve istá miera nepredvídateľnosti situácií, ktoré počas dňa zažijem.
Pracovný deň sa snažím ukončiť najneskôr do 18:00, no priznávam, že niekedy v kancelárii sedím ešte o siedmej. Raz či dvakrát do mesiaca večer trávim jednou z mojich pracovných misií – networkingom na rôznych podujatiach, či už biznisového alebo kultúrneho charakteru.

Čo ma baví na mojej práci?

Už ako malý chlapec som bol veľmi zvedavý a toto mi zostalo dodnes. Chcem vedieť, ako veci fungujú, čo ktorá profesia prináša, aký je jej prínos spoločnosti. Baví ma počúvať príbehy úspechov i neúspechov, jednotlivcov ako aj firiem. Bavia ma ľudia, ktorí pracujú v našom tíme, ich každodenné otázky a situácie, ktoré sa snažíme vyriešiť. Baví ma ich energia a entuziazmus, s akým dokážu prinášať nové a nové nápady a riešenia.

A keď nepracujem…

Okrem pracovných aktivít sa angažujem i v neziskovom sektore. Som zakladajúcim a aktívnym členom vzdelávacej organizácie Toastmasters. V súčasnosti som zodpovedný za podporu fungovania jednotlivých klubov a komunikáciu s medzinárodnými organizáciami v rámci Toastmasters.

Čo o mne hovoria naši kandidáti?

  • Po dlhom čase príjemný dojem z personálnej agentúry. Pán Huba mi napísal veľmi dobré odporúčanie, na základe ktorého som zaujal.

  • Poukázal na nedostatky, ktoré mi môžu robiť problém pri hľadaní si nového zamestnania. V mojom prípade slabšia angličtina, o čom síce viem, no počuť to od odborníka, to človeka ešte viac naštartuje a namotivuje na štúdium jazyka.