cross

Master Vendor

SYNERGIE v pozícii Master vendora zastreší komunikáciu so všetkými partnermi dočasného zamestnávania a stane sa vašim jediným kontaktným bodom.

Agentúrne zamestnávanie je moderná a efektívna forma dodania pracovnej sily. Spoločnosti sa často obracajú na rôzne pracovné agentúry so špecializáciou na vybrané oblasti alebo pozície. Na jednom pracovisku sa stretnú zamestnanci viacerých agentúr. Spoločnosti tak komunikujú naraz s viacerými dodávateľmi, čo býva často náročné ako pre pracovníkov interného HR a riadenie dodávateľov, tak aj pre samotných vedúcich a majstrov na pracoviskách.

SYNERGIE v pozícii Master vendora zastreší komunikáciu so všetkými partnermi dočasného zamestnávania a stane sa vašim jediným kontaktným bodom. Spolu s klientom nastavia správnu stratégiu náboru aj riadenia agentúrnych zamestnancov a SYNERGIE následne zaistí jej naplnenie ostatnými dodávateľmi.

Vďaka zjednoteniu reportingu a fakturácie získate absolútnu kontrolu nad svojimi nákladmi. Získate jednotný výkaz fluktuácie a nadčasov a budete mať prehľad o personálnej situácii v spoločnosti.

Všetci noví zamestnanci majú zaručenú rovnakú kvalitu vstupného zaškolenia. Synergie zaručí splnenie nárokov na bezpečnosť práce a poskytne všetkým agentúrnym zamestnancom prístup k rovnakým zdrojom (ubytovanie, benefity, doprava a pod.) Súčasťou je služba pracovného ombudsamana, ktorý sleduje situáciu v spoločnosti a poskytuje spätnú väzbu ako zamestnancom, tak zamestnávateľovi.

Kedy je služba vhodná:

 • veľké množstvo dodávateľských agentúr
 • pocit straty prehľadu o nákladoch
 • potreba sprehľadnenia procesov purchasingu
 • požiadavka a potreba jednotného reportingu

Čo služba prinesie:

 • absolútnu kontrolu nad nákladmi
 • efektívne riadenie partnerov a subdodávateľov
 • zjednotenie stratégie náboru agentúrnych zamestnancov
 • zjednotenie reportingu a fakturácie
 • riadenie náboru v prípade fluktuácie a nadčasov
 • komplexnú mzdovú a HR agendu
 • spätnú väzbu z prevádzky vďaka pracovnému ombudsmanovi

Stačí vyplniť náš kontaktný formulár

Ak si hľadáte prácu, prosím kliknite sem. Inak vaša žiadosť nemôže byť spracovaná. Formulár nižšie je určený len pre firmy (zamestnávateľov).

Vaše meno(Povinné)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

PREČO SPOLUPRACOVAŤ So spoločnosťou SYNERGIE?

SYNERGIE je tradičným dodávateľom kvalitnej pracovnej sily do priemyslu, logistiky a služieb. Pôsobíme viac ako 25 rokov na českom trhu, cez 50 rokov skúsenosti v Európe. Naše dlhoročné know-how nám dáva plnú kontrolu nad procesmi. Vďaka tomu našim klientom rýchlo, plynulo a kvalitne zabezpečujeme pokrytie ich požiadaviek.

 • Prečítajte si viac o spoločnosti SYNERGIE