cross

Outplacement

Podpora ľuďom, ktorí odchádzajú z vašej firmy

Naším cieľom je pomôcť účastníkom programu outplacement zorientovať sa na trhu práce a podporiť ich pri získaní znalostí potrebných pre úspešné nájdenie nového zamestnania.
Obsah programu vždy prispôsobujeme špecifickým potrebám a požiadavkam daného kandidáta.

Ako to prebieha?

  • Analyzujeme súčasnú situáciu účastníka, skúmame jeho potreby, motiváciu a očakávania od novej práce.
  • S kandidátom absolvujeme osobný rozhovor zameraný pracovnú minulosť, úspešné projekty, vedomosti a skúsenosti.
  • Náš konzultant poskytuje priebežné poradenstvo (napríklad spätná väzba s cieľom zlepšiť prezentáciu na pohovore).
  • Analyzujeme silné a slabé stránky účastníka a osobné dispozície, na základe ktorých konzultant pripraví vhodnú stratégiu hľadania určenej pracovnej pozície.
  • Súčasťou programu môže byť aj psychologické testovanie (podľa dohody s klientom).

Z pohľadu zamestnávateľa je outplacement efektívnym personálnym a marketingovým nástrojom, ktorý pomáha budovať pozitívny imidž spoločnosti na trhu práce a stabilizuje pracovnú atmosféru pri prepúšťaní zamestnancov.

Je táto služba to čo potrebujete?

Case study: Outplacement program so zameraním na podporu pri návrate po rodičovskej dovolenke

Našim zadaním bol návrh a realizácia programu Outplacement pre zamestnankyňu nášho klienta, ktorým bola medzinárodnú spoločnosť v oblasti výroby a predaja potravín. Výzvou bolo navrhnúť obsah Outplacement programu tak, aby sme uľahčili návrat zamestnankyne do pracovného procesu po dlhodobej rodičovskej dovolenke, nakoľko medzičasom bola jej pracovná pozícia v spoločnosti relokovaná do ČR.

Počas 10 hodín pravidelných stretnutiach po dobu 6 týždňov sme identifikovali očakávania a pripravili individuálny outplacement program, ktoré súčasťou bola úprava životopisu a motivačného listupsychodiagnostické testovanie, príprava na pohovor so zameraním na zvládanie kompetenčných otázok a sebaprezentácie. Účastníčke programu sme taktiež poradili, ako sa orientovať na trhu práce, aké sú súčasné očakávania zo strany zamestnávateľov.

Po absolvovaní Outplacement programu sa účastníčke podarilo zamestnať do 2 mesiacov. Vecnými a užitočnými informáciami sme jej tak napomohli uplatniť sa na trhu práce a získať relevantné zamestnanie k jej predošlým skúsenostiam a vzdelaniu.

Radi pripravíme cenovú ponuku k službe Outplacement. Stačí vyplniť náš kontaktný formulár:

  • Please enter a number greater than or equal to 1.
  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Prečo si vybrať Synergie?

Sme personálna agentúra s takmer 20 ročnými skúsenosťami s hľadaním talentov na Slovensku. Patríme do francúzskej skupiny SYNERGIE Group s viac ako 500 pobočkami, čo nás robí 5. najväčším poskytovateľom HR služieb v Európe. Píšeme tiež blog Hľadači pokladov o svete HR a hľadaní práce.