cross

Psychodiagnostika

Odhaľte silné a slabé stránky vášho tímu

Premýšlate, či ste si vybrali správne, alebo si správne chcete vybrať? Uvažujete, ktorého kolegu povýšiť, presunúť či prepustiť? Chcete investovať do rozvoja svojich pracovníkov, ale nie ste si istý, čo konkrétne je potrebné rozvíjať?

Poskytujeme vám on-line nástroj, vďaka ktorému zmapujete zručnosti, odhalíte potenciál a získate podklad pre budúce správanie zamestnanca vo vami preferovaných oblastiach či kompetenciách.

Naša metodika

Používame teoreticky podložené metódy, ktoré prešli štatistickým overovaním reliability a validity a majú nastavené normy.

Prínos a výhody

 • Informácie o osobnostných predpokladoch a preferenciách zamestnancov vo viacerých oblastiach
 • Online diagnostika – jednoduchá dostupnosť v čase a mieste, bez potreby fyzickej prítomnosti psychológa
 • Možnosť využiť pre veľké množstvo ľudí naraz
 • Rýchlosť a presnosť spracovania informácií a výstupov
 • Testy v slovenskom, anglickom či českom jazyku
 • Odľahčenie agendy pre vaše interné HR – zašleme testy, odsledujeme deadlines, skompletizujeme výsledky

Využitie

Ponúkame efektívne nástroje pre personalistov a HR manažérov, ktoré slúžia ako podpora pre prácu a rozhodovanie sa naprieč rôznymi oblasťami a situáciami:

 • nábor a výber zamestnancov
 • rozvoj a vzdelávania zamestnancov, kariérové poradenstvo
 • práca s talentami, koučing a individuálne poradenstvo
 • hodnotenie zamestnancov, rozvoj sebanáhľadu zamestnancov
 • personálny audit a analýzy, využitie v rámci assesment a development centier
 • dáta získané v testovaní ako zdroj informácií pri budovaní tímov, potrebe prepúšťania, prácou s fluktuáciou v spoločnosti a podobne.

1. Testy zamerané na osobnosť zamestnancov

Multifaktorový osobnostný profil (SJ, ČJ, AJ)

 • Základný dotazník – obsiahle zhrnutie osobnosti, výhody a riziká zamestnanca, rozvojové odporučenia
 • Spoznanie človeka v štyroch oblastiach: základné osobnostné nastavenie, prevažujúci štýl vnímania, spôsob rozhodovania a typ preferovaných činností.

Kariérový kompas (SJ, ČJ, AJ)

 • Pracovná motivácia a zistenie toho, čo človeka naopak brzdí a demotivuje

Multifaktorový pracovný profil (SJ, ČJ, AJ)

 • Mapuje preferovaný pracovný štýl a cyklus – rozloženie úsilia v rôznych fázach
 • Dopĺňa Multifaktorový osobnostný profil a Kariérový kompas

Obchodnícky profil (SJ, ČJ, AJ)

 • Sleduje základné obchodnícke kompetencie naprieč celým obchodným procesom

Dotazník komunikačného štýlu – asertivity (SJ, ČJ, AJ)

 • Pre pozície náročné na komunikáciu (dodávatelia, zákazníci, reklamácie)
 • Sleduje 4 základné oblasti využitia asertivity v komunikácii a správaní (schopnosť presadiť sa, stáť si za svojím, pracovať so spätnou väzbou a rozvíjať vzťahy)

Manažérsky štýl (SJ, ČJ, AJ)

 • Pre vedúce pozície (TL, PM, manažér)
 • Sleduje mieru preferencie 8 manažérskych štýlov a ich kombináciu

Dotazník zvládania záťaže (SJ, ČJ, AJ)

 • Sleduje schopnosť zvládať záťažové a stresové situácie, zároveň uplatnenie konkrétnych stratégií v dvoch rovinách – riešenie situácie a duševná pohoda

Tímový profil (SJ, ČJ, AJ)

 • Sleduje preferenciu 10tich tímových rolí (podobný ako Belbin)
 • Vhodné aj pre projektové tímy

Culture fit (SJ, ČJ, AJ)

 • Sleduje vnútorné hodnoty človeka a preferenciu prac. prostredia/firemnej kultúry

2. Testy zamerané na výkon zamestnancov

Verbálna zdatnosť (SJ, ČJ)

 • Meria komunikačnú obratnosť, predpoklady v oblasti verbálnych schopností
 • Zameriava sa na fluidnú, ale aj kryštalickú pamäť

Abstraktné myslenie (SJ, ČJ, AJ)

 • Hlavný inteligenčný test, ktorý meria analytické a logické myslenie a predpoklady na riešenie úloh, s ktorými nemáme praktickú skúsenosť
 • Orientácia v novej situácii, prinášanie logických riešení

Pozornosť (SJ, ČJ, AJ)

 • Meria koncentráciu pozornosti predovšetkým v stereotypných a opakujúcich sa činnostiach
 • Sleduje celkovú produktivitu, presnosť a chybovosť

Numerický test (SJ, ČJ, AJ)

 • Meria predpoklady v oblasti numerických schopností

Press test (SJ, ČJ, AJ)

 • Úlohy abstraktné, verbálne, numerické, vizuálna predstavivosť
 • Sleduje bystrosť, pružnosť úsudku, zvažovanie možností a variácii, rýchle rozhodnutie a riešenie v neštandardnej situácii

V rukách odborníka

Vaším partnerom v testovaní osobnosti bude HR Konzultant SYNERGIE Marcela Mešková, absolventka magisterského štúdia  sociálnej a pracovnej psychológie, ktorá prešla intenzívnym tréningom on-line psychodiagnostiky. Okrem služby Psychotestovania vám Marcela ponúkne Kariérne poradenstvo na mieru.

Naša ponuka balíčkov

Poskytujeme možnosť vyskladať z vyššie uvedených testov set „šitý na mieru“, alebo ponúkame predpripravené balíčky zamerané na manažérov, na obchodníkov, na výkonné pozície alebo na špecialistov.

Ponúkame vám 2 druhy balíkov:

BALÍČEK1: v cene 420€ (bez DPH) na osobu Vám ponúkame:

 • balíček 2-5 testov šitých na mieru vaších potrieb a očakávaní (jeden test v trvaní 5-30 minút)
 • osobnú/skype interpretáciu výsledkov (cca 1hodina)
 • pridanú hodnotu, osobné/skype stretnutie s testovaným zamerané na doplnenie a preverenie kompetencií (cca 60 min)

BALÍČEK 2 – v cene 450€ (bez DPH) na osobu:

 • vyššie uvedené + spracovaný PDF sumár s prepojením výsledkov jednotlivých testov, pričom získate informácie o silných stránkach testovaných, ale aj miesta pre rozvoj

Chcete sa dozvediet viac o luďoch vo vašom tíme alebo o sebe?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme

 • Aby sme vedeli Vašu požiadavku na kariérne poradenstvo posunúť konzultantovi, ktorý má v danej oblasti naviac skúseností
 • Aby sme Vás však mohli osloviť s pracovnými ponukami, poprosím Vás o potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Prečo si vybrať Synergie?

Sme personálna agentúra s takmer 20 ročnými skúsenosťami s hľadaním talentov na Slovensku. Patríme do francúzskej skupiny SYNERGIE Group s viac ako 500 pobočkami, čo nás robí 5. najväčším poskytovateľom HR služieb v Európe. Píšeme tiež blog Hľadači pokladov o svete HR a hľadaní práce.