Pohovor v cudzom jazyku

Pohovory vedené v cudzom jazyku sú bežnou súčasťou výberového procesu. S takouto požiadavkou sa môžete stretnúť najmä v medzinárodných spoločnostiach a využíva sa nielen na preverenie Vašich znalostí a zbehlosti v komunikácii, ale hovorí aj o Vašej sebaistote v používaní jazyka.

Čo je užitočné si zistiť pred pracovným pohovorom?

 • akej národnosti je človek, ktorý bude pohovor viesť (aby Vás nevyviedlo z miery, ak rozhovor bude viesť napríklad Austrálčan alebo Kórejčan so silným prízvukom a inou výslovnosťou),
 • či budete mať príležitosť hovoriť aj po slovensky.

Praktické rady:

 • Pripravte si frázy na popísanie osobnostných charakteristík a vlastností.
 • Naštudujte si technickú terminológiu, ktorá sa týka Vašej profesie.
 • Nacvičte si prezentáciu Vášho životopisu: to čo by ste odprezentovali o sebe v slovenčine, by ste mali zvládnuť aj v cudzom jazyku.
 • Vyvarujte sa základných gramatických chýb najmä v časoch a osobách.
 • Pokračujte v komunikácii, ak Vám vypadne slovíčko, na ktoré si neviete spomenúť, nahraďte ho iným, alebo to vysvetlite opisom, aby Váš prejav bol čo najplynulejší.
 • Prezrite si formulácie otázok na zahraničných webstránkach.
 • Ak ste neporozumeli otázke na prvýkrát, požiadajte o jej zopakovanie, alebo požiadajte personalistu, aby hovoril pomalšie.
 • Nestresujte sa, ale určite nepodceňte prípravu.
 • Ak Vás niečím zaskočia, snažte sa vynájsť a nevzdávajte sa.
 • Ak Vás zaskočia špecifickou terminológiou, s ktorou ste sa nestretli, priznajte to.
 • Ak predtým vyplňujete dotazník, kde hodnotíte Vaše znalosti jazyka na stupnici, buďte sebakritickí, inak budete pôsobiť menej dôveryhodne.