Pracovný pohovor

Kandidáti, s ktorými sa na pohovoroch stretávame, sú zväčsa veľmi dobre pripravení na štandardné otázky, ktoré sa týkajú ich pracovných skúseností. Modelové situácie však môžu zaskočiť. Preto sme pripravili súhrn otázok, ktoré aj my často kladieme počas pohovoru.

Čo sa naozaj skrýva za našimi otázkami?

Našim cieľom pri situačných otázkach je zistiť, ako ste reagovali v konkrétnej situácii, ktorú ste vo svojej profesionálnej kariére riešili. Na pracovnom pohovore sa najčastejšie preverujú nasledujúce mäkké zručnosti (soft skills):

Interpersonálne schopnosti a práca v tíme

 • Akú rolu ste mali pri práci v tíme? Zhodnoťte váš prínos v rámci tímu.
 • Povedzte nám o niekom, s kým bolo pre vás náročné spolupracovať. Prečo?
 • Povedzte nám o situácii, keď sa vám nedarilo začleniť do nového kolektívu.

Komunikačné schopnosti

 • Povedzte nám o situácii, keď ste museli niekoho presvedčiť o vašom názore.
 • Povedzte nám o situácii, keď ste museli získať dôležité informácie od osoby, ktorá vám ich nechcela sprostredkovať.
 • Popíšte situáciu, keď ste museli odkomunikovať nepríjemnú informáciu.

Adaptabilita a odolnosť voči stresu

 • Povedzte nám o situácii, keď vaša práca nebola kladne hodnotená.
 • Povedzte nám o situácii, keď ste boli pod stresom.
 • Čo vás naposledy vyviedlo zo zóny komfortu?

Motivácia a nadšenie

 • Povedzte nám o situácii, keď ste iniciovali nápad alebo myšlienku?
 • Čo bola pre vás najväčšia výzva a ako ste ju zvládli?
 • Čo vás motivuje k lepšiemu výkonu?

Riešenie problémov

 • Povedzte nám o situácii, keď ste museli akceptovať rozhodnutie, s ktorým ste neboli stotožnený/á?
 • Povedzte nám o situácii, keď ste riešili náročný problém?
 • Povedzte nám o situácii, keď ste mali limitovaný čas na rozhodnutie?
 • Povedzte nám o situácii, keď ste riešili problém neštandardne?

Sebareflexia

 • Povedzte nám o situácii, keď ste dostali neoprávnenú kritiku?
 • Kedy ste sa naposledy poučili zo svojich chýb?

Ako odpovedať na tento typ otázok?

Aj keď ste sa s podobnými situáciami v minulosti stretli, niekedy je ťažké správne formulovať odpoveď tak, aby ste dostatočne vysvetlili daný kontext, ale na druhej strane zas nezahlcovali nadbytočnými informáciami. Pri príprave vám môže pomôcť metóda STAR:

 • S (situation) – stručne opíšte kontext
 • T (task) – aká bola vaša rola / úloha v danej situácii
 • A (action) – ako ste danú situáciu riešili
 • R (result) – ako situácia dopadla? Čo ste si z nej zobrali? Čo by ste teraz urobili v podobnej situácii inak?

Pri príprave na pracovný pohovor nezabudnite však na to, že vždy záleží na osobe, ktorá pohovor vedie. Personalisti často kladú práve behaviorálne otázky, na druhej strane manažéri, prípadne technickí špecialisti sa zameriavajú skôr na odbornosť. Preto buďte pripravení na všetko.

Ďalšie praktické rady a tipy nájdete aj na našom blogu Hľadači pokladov – Pracovný pohovor otázky a odpovede.