cross

Psychodiagnostika

Premýšlate nad sebou ako človekom či zamestnancom? Neviete či ste si vybrali správnu pozíciu, kariérnu cestu? Alebo si správne chcete vybrať? Uvažujete nad rozvojom sebanáhľadu, respektíve nie ste si istý, čo konkrétne je u vás potrebné rozvíjať? V tom prípade vám radi pomôžeme.

Poskytujeme vám nástroj, vďaka ktorému zmapujete svoje zručnosti, odhalíte potenciál a budete mať podklad pre Vaše budúce správanie vo vami preferovaných oblastiach či kompetenciách. Autodiagnostika je skvelým nástrojom pre konštruktívne vnímanie seba samého.

Používame:

Metódy, ktoré sú teoreticky podložené, prešli pilotným testovaním, štatistickým overovaním reliability a validity a majú nastavené normy.

Prínos a výhody: 

 • Informácie o osobnostných predpokladoch a preferenciách vo viacerých oblastiach
 • Online diagnostika – jednoduchá dostupnosť v čase a mieste
 • Rýchlosť a presnosť spracovania informácií a výstupov
 • Bez potreby fyzickej prítomnosti psychológa
 • Testy v slovenskom, anglickom či českom jazyku

Garantujeme vám:

 • Vysvetlenie procesov a pravidiel
 • Interpretáciu výsledkov
 • Transparentné a citlivé narábanie s dátami
 • Štandardizované podmienky
 • Zmysluplné a efektívne využitie

Assessment Centrum

Ako zvládnuť skupinový pohovor?

Balíček testov šitých na mieru

 • balíček 2-5 testov šitých na mieru vaších potrieb a očakávaní (jeden test v trvaní 5-30 minút)
 • osobnú/skype interpretáciu výsledkov (cca 1hodina)
 • pridanú hodnotu, osobné/skype stretnutie s testovaným zamerané na doplnenie a preverenie kompetencií (cca 60 min)
 • spracovaný PDF sumár s prepojením výsledkov jednotlivých testov, pričom získate informácie o svojcih silných stránkach, ale aj miesta pre rozvoj

372€ s DPH

Objednať

Balík Balíček testov šitých na mieru

Balíček testov: Dotazníky zamerané na osobnosť zamestnancov

 • Multifaktorový osobnostný profil (AJ)
  • Základný dotazník
  • Obsiahle zhrnutie osobnosti, výhody a riziká človeka, rozvojové odporučenia
  • Spoznanie človeka v štyroch oblastiach: základné osobnostné nastavenie, prevažujúci štýl vnímania, spôsob rozhodovania a typ preferovaných činností.
 • Kariérový kompas (AJ)
  • Pracovná motivácia a zistenie toho, čo človeka naopak brzdí a demotivuje
 • Multifaktorový pracovný profil (AJ)
  • Mapuje preferovaný pracovný štýl a cyklus – rozloženie úsilia v rôznych fázach
  • Dopĺňa Multifaktorový osobnostný profil a Kariérový kompas
 • Obchodnícky profil (AJ)
  • Sleduje základné obchodnícke kompetencie naprieč celým obchodným procesom
 • Dotazník komunikačného štýlu – asertivity (AJ)
  • Pre pozície náročné na komunikáciu (dodávatelia, zákazníci, reklamácie)
  • Sleduje 4 základné oblasti využitia asertivity v komunikácii a správaní (schopnosť presadiť sa, stáť si za svojím, pracovať so spätnou väzbou a rozvíjať vzťahy)
 • Manažérsky štýl (AJ)
  • Pre vedúce pozície (TL, PM, manažér)
  • Sleduje mieru preferencie 8 manažérskych štýlov a ich kombináciu
 • Dotazník zvládania záťaže (AJ)
  • Sleduje schopnosť zvládať záťažové a stresové situácie, zároveň uplatnenie konkrétnych stratégií v dvoch rovinách – riešenie situácie a duševná pohoda
 • Tímový profil (AJ)
  • Sleduje preferenciu 10tich tímových rolí (podobný ako Belbin)
  • Vhodné aj pre projektové tímy
 • Culture fit (AJ)
  • Sleduje vnútorné hodnoty človeka a preferenciu prac. prostredia/firemnej kultúry

Testy zamerané na výkon zamestnancov

 • Verbálna zdatnosť
  • Meria komunikačnú obratnosť, predpoklady v oblasti verbálnych schopností
  • Zameriava sa na fluidnú, ale aj kryštalickú pamäť
 • Abstraktné myslenie (AJ)
  • Hlavný inteligenčný test, ktorý meria analytické a logické myslenie a predpoklady na riešenie úloh, s ktorými nemáme praktickú skúsenosť
  • Orientácia v novej situácii, prinášanie logických riešení
 • Pozornosť (AJ)
  • Meria koncentráciu pozornosti predovšetkým v stereotypných a opakujúcich sa činnostiach
  • Sleduje celkovú produktivitu, presnosť a chybovosť
 • Numerický test (AJ)
  • Meria predpoklady v oblasti numerických schopností
 • Press test (AJ)
  • Úlohy abstraktné, verbálne, numerické, vizuálna predstavivosť
  • Sleduje bystrosť, pružnosť úsudku, zvažovanie možností a variácii, rýchle rozhodnutie a riešenie v neštandardnej situácii

Poskytujeme možnosť vyskladať balíček z vyššie uvedených testov, okrem toho máme v porfóliu aj balíčky „šité na mieru“ – zamrané na manažérov, na obchodníkov, na výkonné pozície alebo na špecialistov.

Objednať

 • Aby sme vedeli Vašu požiadavku na kariérne poradenstvo posunúť konzultantovi, ktorý má v danej oblasti naviac skúseností
 • Aby sme Vás však mohli osloviť s pracovnými ponukami, poprosím Vás o potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.