Psychodiagnostika

Odhaľte silné a slabé stránky vášho tímu

Premýšlate, či ste si vybrali správne, alebo si správne chcete vybrať? Uvažujete nad tým, ktorého kolegu povýšiť, presunúť, či vyhodiť? Chcete investovať do rozvoja svojich pracovníkov, ale nie ste si istý, čo konkrétne je potrebné rozvíjať? V tom prípade vám radi pomôžeme.

Poskytujeme vám nástroj, vďaka ktorému zmapujete zručnosti, odhalíte potenciál a budete mať podklad pre budúce správanie zamestnanca vo vami preferovaných oblastiach či kompetenciách.

Používame:

Metódy, ktoré sú teoreticky podložené, prešli pilotným testovaním, štatistickým overovaním reliability a validity a majú nastavené normy.

Prínos a výhody: 

 • Informácie o osobnostných predpokladoch a preferenciách zamestnancov vo viacerých oblastiach
 • Online diagnostika – jednoduchá dostupnosť v čase a mieste
 • Možnosť využiť pre veľké množstvo ľudí naraz
 • Rýchlosť a presnosť spracovania informácií a výstupov
 • Bez potreby fyzickej prítomnosti psychológa
 • Testy v slovenskom, anglickom či českom jazyku

Garantujeme vám:

 • Vysvetlenie procesov a pravidiel
 • Odľahčenie agendy pre vaše interné HR – zašleme testy, odsledujeme deadlines, skompletizujeme výsledky
 • Interpretáciu výsledkov
 • Transparentné a citlivé narábanie s dátami
 • Štandardizované podmienky
 • Zmysluplné a efektívne využitie

Využitie:

Všeobecne platí, že všetky diagnostické metódy musia mať svoje opodstatnenie. Nástroje, ktoré používame my, sú určené predovšetkým pre personalistov a HR manažérov, pričom slúžia ako podporný nástroj pre prácu a rozhodovanie sa naprieč rôznymi oblasťami a situáciami:

 • nábor a výber zamestnancov
 • rozvoj a vzdelávania zamestnancov
 • kariérové poradenstvo
 • práca s talentami
 • koučing a individuálne poradenstvo
 • hodnotenie zamestnancov
 • personálny audit a analýzy
 • využitie v rámci assesment a development centier
 • rozvoj sebanáhľadu zamestnancov
 • okrem vyššie spomenutých viete dáta získané v testovaní využiť aj ako zdroj informácií pri budovaní tímov, potrebe prepúšťania, prácou s fluktuáciou v spoločnosti a podobne.

Ponúkame vám 2 druhy balíkov:

BALÍK1: v cene 420€ (bez DPH) na osobu Vám ponúkame:
– balíček 2-5 testov šitých na mieru vaších potrieb a očakávaní (jeden test v trvaní 5-30 minút)
– osobnú/skype interpretáciu výsledkov (cca 1hodina)
– pridanú hodnotu, osobné/skype stretnutie s testovaným zamerané na doplnenie a preverenie kompetencií (cca 60 min)

BALÍK 2 – v cene 450€ (bez DPH) na osobu:
– vyššie uvedené + spracovaný PDF sumár s prepojením výsledkov jednotlivých testov, pričom získate informácie o silných stránkach testovaných, ale aj miesta pre rozvoj

v prípade, že sa vám nepáči ani jeden náš balík, vytvoríme vám psychodiagnostiku podľa vášho želania s cenovou ponukou

Je táto služba to čo potrebujete?

Case study: Výber z testov

Dotazníky zamerané na osobnosť zamestnancov

 • Multifaktorový osobnostný profil (AJ)
  • Základný dotazník
  • Obsiahle zhrnutie osobnosti, výhody a riziká zamestnanca, rozvojové odporučenia
  • Spoznanie človeka v štyroch oblastiach: základné osobnostné nastavenie, prevažujúci štýl vnímania, spôsob rozhodovania a typ preferovaných činností.
 • Kariérový kompas (AJ)
  • Pracovná motivácia a zistenie toho, čo človeka naopak brzdí a demotivuje
 • Multifaktorový pracovný profil (AJ)
  • Mapuje preferovaný pracovný štýl a cyklus – rozloženie úsilia v rôznych fázach
  • Dopĺňa Multifaktorový osobnostný profil a Kariérový kompas
 • Obchodnícky profil (AJ)
  • Sleduje základné obchodnícke kompetencie naprieč celým obchodným procesom
 • Dotazník komunikačného štýlu – asertivity (AJ)
  • Pre pozície náročné na komunikáciu (dodávatelia, zákazníci, reklamácie)
  • Sleduje 4 základné oblasti využitia asertivity v komunikácii a správaní (schopnosť presadiť sa, stáť si za svojím, pracovať so spätnou väzbou a rozvíjať vzťahy)
 • Manažérsky štýl (AJ)
  • Pre vedúce pozície (TL, PM, manažér)
  • Sleduje mieru preferencie 8 manažérskych štýlov a ich kombináciu
 • Dotazník zvládania záťaže (AJ)
  • Sleduje schopnosť zvládať záťažové a stresové situácie, zároveň uplatnenie konkrétnych stratégií v dvoch rovinách – riešenie situácie a duševná pohoda
 • Tímový profil (AJ)
  • Sleduje preferenciu 10tich tímových rolí (podobný ako Belbin)
  • Vhodné aj pre projektové tímy
 • Culture fit (AJ)
  • Sleduje vnútorné hodnoty človeka a preferenciu prac. prostredia/firemnej kultúry

Testy zamerané na výkon zamestnancov

 • Verbálna zdatnosť
  • Meria komunikačnú obratnosť, predpoklady v oblasti verbálnych schopností
  • Zameriava sa na fluidnú, ale aj kryštalickú pamäť
 • Abstraktné myslenie (AJ)
  • Hlavný inteligenčný test, ktorý meria analytické a logické myslenie a predpoklady na riešenie úloh, s ktorými nemáme praktickú skúsenosť
  • Orientácia v novej situácii, prinášanie logických riešení
 • Pozornosť (AJ)
  • Meria koncentráciu pozornosti predovšetkým v stereotypných a opakujúcich sa činnostiach
  • Sleduje celkovú produktivitu, presnosť a chybovosť
 • Numerický test (AJ)
  • Meria predpoklady v oblasti numerických schopností
 • Press test (AJ)
  • Úlohy abstraktné, verbálne, numerické, vizuálna predstavivosť
  • Sleduje bystrosť, pružnosť úsudku, zvažovanie možností a variácii, rýchle rozhodnutie a riešenie v neštandardnej situácii

Poskytujeme možnosť vyskladať balíček z vyššie uvedených testov, okrem toho máme v porfóliu aj balíčky „šité na mieru“ – zamrané na manažérov, na obchodníkov, na výkonné pozície alebo na špecialistov.

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme

  BALÍK1: v cene 420 EUR na osobu Vám ponúkame: - balíček 2-5 testov šitých na mieru vaších potrieb a očakávaní (jeden test v trvaní 5-30 minút) - osobnú/skype interpretáciu výsledkov (cca 1hodina) - pridanú hodnotu, osobné/skype stretnutie s testovaným zamerané na doplnenie a preverenie kompetencií (cca 60 min)
  BALÍK 2 - v cene 450 EUR na osobu: - vyššie uvedené + spracovaný PDF sumár s prepojením výsledkov jednotlivých testov, pričom získate informácie o silných stránkach testovaných, ale aj miesta pre rozvoj
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Prečo si vybrať Synergie?

Sme personálna agentúra s takmer 20 ročnými skúsenosťami s hľadaním talentov na Slovensku. Patríme do francúzskej skupiny SYNERGIE Group s viac ako 500 pobočkami, čo nás robí 5. najväčším poskytovateľom HR služieb v Európe. Píšeme tiež blog Hľadači pokladov o svete HR a hľadaní práce.