Synergie a spoločenská zodpovednosť: získali sme GOLD MEDAL v systéme EcoVadis

Náš záväzok k zodpovednému náboru a udržateľnosti podnikania v HR

Ako jeden z tradičných lídrov trhu pracovných síl a personálneho poradenstva v Európe si uvedomujeme, že zodpovednosť za férové a udržateľné podnikanie je závislé na našom pôsobení na trhu. Cítime silný záväzok ku společenskej zodpovednosti v našem obore a zodpovednému náboru a podriadili sme tomu naše aktivity. Od roku 2012 je SYNERGIE SE (GROUP) , trvalo auditovaná v nezávislom systéme hodnotenia CSR EcoVadis.

Už po tretí krát za sebou sme získali najvyššie hodnotenie GOLD MEDAL. Náš skvelý výsledok v roku 2018 nás zaradil mezi TOP 2% spoločností posudzovaných v rámci EcoVadis.

Detail nášho výsledku nájdete TU.

O EcoVadis: Systém EcoVadis hodnotí 4 okruhy: Životné prostredie (14%), Pracovné podmienky a ľudské práva (57%), Férové podnikanie (14%) a Zodpovedný nákup (14%); kritéria sú založené na mezinárodných štandardoch. Do hodnotenia Ecovadis je zapojených viac ako 30 tisíc spoločností, súčasne 150 veľkých globálných firem zo 110 krajín sveta a 150 odvetvia podnikania.