cross

Fórum osamelých matiek

FOM vzniklo v roku 2003 na základe potreby ošetriť spoločenské postavenie neúplných rodín na Slovensku. Venuje sa obhajobe práv osamelých matiek, ochrane záujmov a iniciovaniu systémových zmien v prospech osamelých rodičov a ich detí.

  • Občianske združenie slúži rozvedeným, slobodným a ovodovelým matkám
  • Prevádzkuje Petržalskú poradňu pre matky a osamelých ľudí
  • Predsavzali sme si naše úlohy preto, lebo sme samé zažili nezmyselnosť právnych úprav v našom štáte, nepriestrelnosť a spiatočníctvo celospoločenských názorov na život osamelej ženy s deťmi, zažili sme ťažkopádnosť nášho súdneho systému, nespravodlivosť vzťahu spoločnosti k mužom a k ženám.
  • Vidíme ďalekosiahle dôsledky spoločenského správania sa k tejto spoločenskej skupine a ide nám o to, aby sme svoje deti vychovali do lepšieho života, dali sme sa do práce.
  • Musíme však podotknúť, že pokiaľ sa muž ocitne v tej istej úlohe ako je osamelá matka – teda sám sa stará o deti, ktoré má zverené do výchovy, môžeme mu poskytnúť také isté služby ako ženám.

Viac informácií: https://www.alonemothers.org

Prispejte Fóru osamelých matiek

Zadajte váš jedinečný kód, ktorý ste od nás obdržali

Kampaň skončila, ďakujeme!