Zmena pracovného segmentu – ako na to?

Pre zmenu kariéry sa môžete rozhodnúť z rôznych dôvodov. Mohli sa zmeniť vaše kariérne ciele alebo hodnoty, mohli ste objaviť nové oblasti záujmu, prípadne chcete zvýšiť svoj príjem alebo mať flexibilnejší pracovný čas.

Predtým, ako sa rozhodnete zmeniť kariérne smerovanie, je nevyhnutné:

 • aby ste dobre zhodnotili vašu aktuálnu situáciu,
 • zmapovať kariérne možnosti na trhu práce,
 • vybrať si nové smerovanie tak, aby bolo pre vás uspokojivé z dlhodobého pohľadu.

Ako správne zhodnotiť situáciu a urobiť úspešnú kariérnu zmenu vám pomôže nasledovné:

 • Zodpovedajte si na otázky: čo máte a čo nemáte rád na súčasnej práci? Veci, ktoré vás demotivujú súvisia s náplňou práce, s firemnou kultúrou alebo s ľuďmi, s ktorými pracujete?
 • Zhodnoťte svoje záujmy, hodnoty, schopnosti. Spomeňte si na predošlé pracovné pozície, dobrovoľnícke aktivity, projekty, ktoré vás bavili a prečo. Následne si môžete porovnať, či tieto aspekty má aj vaša súčasná pozícia.
 • Na základe ujasnenia si toho čo vás baví a čo by mala nová práca obsahovať brainstormujte ohľadom možností, kľudne aj spolu s priateľmi, ktorí vám môžu poradiť ako to funguje v sektore, v ktorom pracujú oni. Taktiež odporúčame využiť aj služby kariérneho poradenstva.
 • Rozvíjajte svoje vedomosti, zručnosti. Ak identifikujete, že vám chýbajú zručnosti, ktoré sú potrebné pre vašu novú prácu snov, prihláste sa na kurzy.
 • Networkujte, využite možnosti poloformálnych pohovor, ktoré slúžia na predstavenie vašich skúseností a predstáv. Dobrou alternatívou je aj oslovenie viacerých personálnych agentúr, ktoré majú komplexný prehľad o situácii na trhu práce a vedia vám ponúknuť širšie spektrum pozícií.

Zmena pracovného segmentu je v praxi možná postupnými krokmi. Zreálnite preto svoje očakávania. Z jedného dňa na druhý to nepôjde a musíte byť pripravený na to, že:

 • sa pozične posuniete na nižšiu pozíciu
 • klesne váš príjem.

Ak premýšľate o kariérnej zmene, zvážte aj možnosť novej pracovnej pozícii v segmente, v ktorom aktuálne pracujete. Môžete tak využiť znalosti, ktoré máte. Napríklad ak ste vedúci predajne pre veľký retailový reťazec, môžete zvážiť pozíciu interného recruitera pre inú retailový spoločnosť. Alebo ak ste programátor a už vás to nebaví, posunúť sa môžete na pozíciu IT obchodníka alebo projektového manažéra.

Ak už presne viete čo hľadáte a ste pripravený uchádzať sa o vašu novú prácu snov, pripravte si:

 • motivačný list, v ktorom:
  • vysvetlíte dôvody vašej zmeny
  • načrtnete predstavu, kam sa chcete posunúť
  • vyzdvihnete vaše doterajšie pracovné úspechy,
 • životopis, v ktorom:
  • vyzdvihnite skúsenosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na pozícii, o ktorú sa uchádzate
  • pri pracovných skúsenostiach sa zamerajte na úspechy a výsledky, ktoré ste dosiahli
  • používajte žargón odvetvia novej pozície

Autor: Martina Pfundtnerová