cross

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Nadační fond dětské onkologie Krtek (NFDO Krtek) založil v listopadu roku 1999 prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., současný přednosta Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a předseda Správní rady NFDO Krtek. NFDO Krtek je součástí Kliniky dětské onkologie FN Brno (KDO FN Brno) a díky tomu podporuje onkologicky nemocné děti během léčby i po ní v mnoha oblastech.

  • Činnost NFDO Krtek je založena na třech pilířích: personalizovaná léčba a výzkum léčby dětských nádorů, Zlepšování kvality života pacientů a jejich rodin a Domácí péči
  • NFDO Krtek podporuje personalizovanou léčbu, která představuje inovativní a méně toxický způsob léčby dětských onkologických onemocnění.
  • Dětskému pacientovi, u kterého selhala standardní léčba, se podává léčba uzpůsobená „na míru“ na základě specializované diagnostiky.
  • NFDO Krtek průběžně modernizuje ambulanci i všechna oddělení KDO FN Brno, zázemí pro rodiče i herničky pro děti.
  • Po ukončení léčby se NFDO Krtek snaží dětem usnadnit návrat do normálního života, a to pořádáním rekondičních a resocializačních akcí, kterých se mohou účastnit spolu se svými sourozenci, kamarády i rodiči.
  • Dětem, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti léčby je k dispozici tým pro domácí péči a rodiny bezplatně vybaví potřebnými přístroji, zdravotními a kompenzačními pomůckami.
  • Video: Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Více informací: https://krtek-nf.cz

Přispějte Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek

Zadejte váš jedinečný kód, který jste od nás obdrželi

Kampaň skončila, děkujeme!