Proč je employer branding důležitý?

Employer branding je komplexní přístup, který zahrnuje jak komunikaci směrem ven, (výsledky práce, marketing, PR) tak komunikaci směrem dovnitř (vztahy ve firmě, interní procesy, způsob vedení, chování firmy v konkurenčním prostředí). Naše nová značka prémiového recruitmentu, kterou právě uvádíme na trh v České republice a na Slovensku, má za cíl pracovat na partnerské bázi se svými klienty, k čemuž patří i poradenství s employer brandingem.

Díky téměř nulové míře nezaměstnanosti je právě teď ten pravý čas pro employer branding. Často se při náboru opakuje situace, kdy uchazeč dostává více téměř totožných pracovních nabídek. V tu chvíli se rozhoduje právě na základě toho, jakou pověst a jaké jméno zaměstnavatel má. Shodují se vize uchazeče s těmi firemními? Mají stejné hodnoty? To vše jsou odpovědi, na které uchazeč nevědomky hledá odpovědi při každé pracovní nabídce. 

Jak ho mohou firmy využít ve svůj prospěch?

Dobrá značka zaměstnavatele není něco, co by se dalo vybudovat přes noc. Funguje to stejně, jako osobní pověst – musí se budovat velmi dlouho a zničit opravdu rychle. Firmy by měly komunikovat své vize a poslání. Říct uchazečům, v čem je firma jedinečná, kam směřuje a proč je skvělé se na tom podílet.

Má firma nějaký CSR projekt? Podporuje zkrácené úvazky pro rodiče na mateřské dovolené? Řídí se velmi přísnými etickými pravidly? Odebírá suroviny pro svou výrobu jen od ekologických dodavatelů? Tohle všechno jsou věci, které by měly být součástí firemní komunikace.

Kdy může být aktivní budování značky zaměstnavatele naopak na škodu?

Na škodu může být ve chvíli, kdy vyjde najevo, že hodnoty a postoje, které firma komunikuje, jsou ve skutečnosti prázdnými frázemi. Uveďme jako příklad firmu, která dlouhodobě komunikovala přísné dodržování genderové diverzity a bezpečné prostředí pro všechny. Když byl následně jeden z vrcholných manažerů obviněn ze sexuálního obtěžování, stala se celá předchozí komunikace firmy naprosto nedůvěryhodnou. V očích uchazeče ztratila tato firma důvěryhodnost a pravděpodobně s ji pro své další zaměstnání nezvolí.