Prečo je employer branding dôležitý?

Employer branding je komplexný prístup, ktorý zahŕňa tak komunikáciu smerom von, (výsledky práce, marketing, PR) ako I  komunikáciu smerom dovnútra (vzťahy vo firme, interné procesy, spôsob vedenia, správanie firmy v konkurenčnom prostredí). Naša nová značka prémiového recruitmentu, ktorú práve uvádzame na trh v Českej republike a na Slovenské, má za cieľ pracovať na partnerskej báze so svojimi klientmi, k čomu patrí aj poradenstvo s employer brandingom.

Vďaka takmer nulovej miere nezamestnanosti je práve teraz ten pravý čas pre employer branding. Často sa pri nábore opakuje situácia, kedy uchádzač dostáva viacero takmer totožných pracovných ponúk. V tej chvíli sa rozhoduje práve na základe toho, akú povesť a aké meno zamestnávateľ má. Zhodujú sa vízie uchádzača s tými firemnými? Majú rovnaké hodnoty? To všetko sú odpovede, na ktoré uchádzač nevedomky hľadá odpovede pri každej pracovnej ponuke.

Ako ho môžu firmy využiť vo svoj prospech?

Dobrá značka zamestnávateľa nie je niečo, čo by sa dalo vybudovať cez noc. Funguje to rovnako, ako osobná povesť – musí sa budovať veľmi dlho a možno ju zničiť naozaj rýchlo. Firmy by mali komunikovať svoje vízie a poslania. Povedať uchádzačom, v čom je firma jedinečná, kam smeruje a prečo je skvelé sa na tom podieľať.

Má firma nejaký CSR projekt? Podporuje skrátené úväzky pre rodičov na materskej dovolenke? Riadi sa veľmi prísnymi etickými pravidlami? Odoberá suroviny pre svoju výrobu len od ekologických dodávateľov? Toto všetko sú veci, ktoré by mali byť súčasťou firemnej komunikácie.

Kedy môže byť aktívne budovanie značky zamestnávateľa naopak na škodu?

Na škodu môže byť vo chvíli, keď vyjde najavo, že hodnoty a postoje, ktoré firma komunikuje, sú v skutočnosti prázdnymi frázami. Uveďme ako príklad firmu, ktorá dlhodobo komunikovala prísne dodržiavanie rodovej diverzity a bezpečné prostredie pre všetkých. Keď bol následne jeden z jej vrcholných manažérov obvinený zo sexuálneho obťažovania, stala sa celá predchádzajúca komunikácia firmy absolútne nedôveryhodnou. V očiach uchádzača stratila táto firma dôveryhodnosť a pravdepodobne si ju pre svoje ďalšie zamestnanie nezvolí.