Náplň práce je nejdůležitější částí inzerátu. Jak na ni?

Mnoho inzerátů začíná anglickým pojmenováním pracovní pozice a uchazeč mnohdy tápe, co je pak vlastně náplní práce. I proto věnujte sekci popisující, co bude mít zaměstnanec přesně za úkol, zvláštní pozornost. Předejdete tak řadě nedorozumění a nalákáte ty uchazeče, které potřebujete.

Začněte už u titulku

Náplň práce se uchazeč dozvídá z názvu inzerátu, který má za úkol co nejpřesněji popisovat pozici. Název by měl pochopit nejen uchazeč, ale i internetový vyhledavač. Jedině tak inzerát zobrazí tehdy, když ho potenciální zájemce hledá. Pohlídejte si i správné zařazení do příslušné kategorie či regionu. Základem úspěchu je být co nejvíc konkrétní, vyhněte se naopak klišé a zbytečnému zaobalování (manažer podlahových krytin, nejlepší práce z domova apod.) Ideální je, pokud se vám k názvu vejde i nějaký benefit, nebo třeba zmínění výše platu, místo výkonu práce apod.

Nezapomeňte text zformátovat

Usnadněte zájemcům čtení vašeho inzerátu. Text pište stručně, používejte tučné písmo, odrážky, případně i emotikony. Ideální je, pokud text přizpůsobíte komunikačnímu kanálu a cílové skupině. Jinak může vypadat text na FB, jinak na pracovní portál. I v popisu pracovní náplně by se mělo odrážet, jaká firemní kultura u vás vládne. Nepotrpíte si na konvence, ani na dress code? Pak můžete i inzerát pojmout více hravě. To, že neotřelým zněním zaujmete více uchazečů, dokládá i příklad známého inzerátu, který byl formulovaný jako dopis uchazeči o práci. Ozvalo se na něj mnohem více lidí, než tomu bylo u klasického znění.

Hlavně stručně a jasně

Uchazeč by měl mít zcela jasnou představu, co bude v práci jeho úkolem. Neznamená to, že musíte popisovat celý pracovní den od příchodu do práce až po odchod domů. Příliš dlouhé inzeráty zájemce odrazují. Lidé nejsou zvyklí číst na internetu dlouhé texty. Proto je užitečné si ještě před samotným psaním inzerátu sepsat povinnosti vyplývající z dané pozice. Do inzerátu stačí uvést 80 % informací. Zbytek lze vyřešit osobně při pohovoru či telefonicky.

Buďte originální

Internet je zaplaven pracovními inzeráty. Aby si vás uchazeči všimli, zkuste se nějakým způsobem odlišit. Přátelský kolektiv, motivační mzda, možnost další kvalifikace… nicneříkajícím frázím se snažte vyhnout, oslovujte přímo uchazeče (dle kultury firmy tykáním, nebo vykáním). Naopak vypíchněte benefity, které vyplývají z práce právě pro vaše firmu (zaměstnanec získá školení, certifikáty, zlepší si angličtinu, protože bude denně komunikovat s pobočkami v cizích zemích, nebo získá know-how od starších kolegů).

TIP:

S vypracováním části náplně práce vám může pomoci job description. Tedy popis pracovní pozice.