Jak zvládnout pracovní pohovor?

Byť můžete být na pohovor připraveni sebelépe, mohou vás některé otázky či nečekané požadavky zaskočit. Není však důvod se čehokoli obávat. Právě od toho jsme tu my. V sérii situačních otázek, jež ověří vaše reakce v konkrétních situacích, otestujeme vaše silné i slabé strány a snadno tak vytipujeme vaše soft skills. Následně vše společně důkladně probereme a připravíme vás i na ty nejzáludnější personalisty. A nikdo vám neodolá! Pojďme se tedy společně připravit.

Interpersonální schopnosti a práce v týmu

 • Jakou roli jste měli v týmu? Dokážete zhodnotit Váš přínos v rámci týmu?
 • Byl někdo, s kým jste skutečně měl problém spolupracovat? Proč?
 • A co situace, kdy jste cítil, že se Vám nedaří začlenit do týmu? Byla taková? Povězte nám o ní.

Komunikační schopnosti

 • Jak jste zvládl situaci, kdy jste musel někoho přesvědčit o správnosti vašeho názoru?
 • Ocitl jste se někdy v situaci, kdy jste potřeboval získat informace od osoby, která s vámi nechtěla spolupracovat?
 • Komunikoval jste někdy nepříjemnou informaci? Pokud ano, jak jste si s tím poradil?

Adaptabilita a odolnost vůči stresu

 • Byla někdy vaše práce negativně hodnocena? Pamatujete si situaci, kdy jste cítil, že jste skutečně pod stresem?
 • Jaká situace vás vyvedla z vaší komfortní zóny?
 • Kdy se cítítě pod tlakem?

Motivace a nadšení

 • Iniciovali jste někdy svůj nápad či myšlenku?
 • Jaká byla pro vás největší pracovní výzva a jak jste se s ní popral?
 • Co vás motivuje k lepšímu výkonu?

Řešení problémů

 • Museli jste někdy akceptovat rozhodnutí, se kterým jste nesouhlasili?
 • Povíte nám o situaci, kdy jste museli řešit náročný problém?
 • Mít limitovaný čas na rozhodnutí. Jak jste takovou situaci zvládl, pokud jste se ní setkal.
 • Čelil jste někdy nestandartnímu problému? Pokud ano, jak?

Sebereflexe

 • Čelil jste někdy neoprávněné kritice a jak jste se s ní vypořádal?
 • Všichni víme, že nikdo není neomylný aneb chybovat je lidské. Je důležité se z naších chyb poučit. Poučil jste se někdy?
 • Jak vnímáte negativní zpětnou vazbu na vaší práci?

Jak odpovědět na tento typ otázek?

Někdy je těžké popsat situace, na které se ptáme a to i když jste je zažili. Nechcete zbytečně zahltit druhou stranu zbytečnými informacemi, ale zároveň chcete, aby byl kontext správně pochopen. Rozumíme Vám. Metoda STAR může pomoci.

S (situation) – stručne opište kontext

T (task) – jaká byla Vaše role / úloha v dané situaci.

A (action) – jak jste danou situaci řešili?

R (result) – jak situace dopadla? Co jste si z ní vzali? Co byste nyní udělali jinak?

Mějte na paměti, že velmi záleží na tom, kdo s vámi pohovor vede. Personalisté kladou otázky spíše behaviorálního typu, na druhou stranu manažeři se zaměří na odbornost. Buďte tedy připraveni na všechno.