Nejen vlivem pandemie, ale i díky moderním trendům lidé více dbají na svou kondici. Proto uvítají, když jim v práci nabídnete benefit týkající se zdraví. Jaké možnosti zaměstnavatelé mají?

Proč myslet na zdraví zaměstnanců?

Benefity týkající se oblasti zdraví jsou lákadlem pro nové zaměstnance, ale užitečné jsou z dlouhodobého hlediska i pro ty stávající. Platí, že fit a spokojení zaměstnanci odvádějí svou práci lépe. V některých případech lze díky zdravotním benefitům předcházet čerpání nemocenské (očkování, preventivní vyšetření apod.) Americké studie ukazují, že investice do těchto benefitů vykazují návratnost a snížení zdravotních rizik u zaměstnanců.

Co zaměstnancům nabídnout?

Benefity v oblasti zdraví nejsou přesně vymezenou kategorií, spadá sem řada činností:

Nadstandartní zdravotní péče

Označuje služby a výhody, které jsou pacientovi poskytovány na jeho přání a jsou nad rámec obecné zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním. V praxi to znamená, že se zaměstnanec může přednostně objednat, nebo využít vyšetření, které nespadá do rámce obvyklé preventivní prohlídky. Tyto benefity zajišťuje řada soukromých klinik a pro zaměstnavatele jsou daňově výhodné. 

Dny zdraví

Jedná se o dny, kdy zaměstnavatel organizuje například přednášky a workshopy se zdravotní tematikou, přičemž součástí bývá i možnost preventivného vyšetření. To se nejčastěji týká měření zraku, prohlídky mateřských znamének či zjišťování důležitých tělesných hodnot či dentální hygieny. Jednou z velkých výhod je, že vyšetření probíhá na pracovišti a zaměstnanec se nemusí nikam přesouvat. 

Úhrada očkování

Některé firmy nabízejí svým zaměstnancům úhradu očkování. Týká se to například vakcíny proti chřipce či klíšťové encefalitidě. Vakcína musí být poskytnuta zdravotnickým zařízením, aby to bylo pro zaměstnavatele daňově výhodné. 

A co dál?

Kromě toho do zdravotních benefitů spadají různé wellness programy, poukázky na zdravotní aktivity, společné cvičení na pracovišti či cvičební on-line programy, masáže, pomoc s odvykáním kouření, ale i vitamíny či ovoce na pracovišti. Mezi nejvážnější zdravotní problémy zaměstnanců patří podle výzkumů ty psychické, proto je vhodné se zaměřit i na tuto oblast. Nabídnout lze psychoterapie či aktivity spojené se snižováním stresu a posilováním psychické pohody.

Základ úspěchu: zeptejte se svých zaměstnanců

Jaký zdravotní benefit by uvítali vaši zaměstnanci? Relevantní odpovědět na tuto otázku vám poskytne jedině průzkum či anketa, kterou ve své firmě provedete. Složení zaměstnanců, jejich věk, vzdělání a zájmy se v každém podniku liší, proto nelze oblíbenost benefitů zobecňovat v širším měřítku.  

Mobilní telefon, počítač či vánoční večírek už mnoho zaměstnanců bere jako samozřejmost. Zvolte atraktivnější nabídku benefitů, třeba právě z oblasti zdraví.