Aké zdravotné benefity lákajú zamestnancov?

Nielen vplyvom pandémie, ale aj vďaka moderným trendom ľudia viac dbajú na svoju kondíciu. Preto uvítajú, keď im v práci ponúknete benefit týkajúci sa zdravia. Aké možnosti zamestnávatelia majú?

Prečo myslieť na zdravie zamestnancov?

Benefity týkajúce sa oblasti zdravia sú lákadlom pre nových zamestnancov, ale užitočné sú z dlhodobého hľadiska i pre tých súčasných. Platí, že fit a spokojní zamestnanci odvádzajú svoju prácu lepšie. V niektorých prípadoch je možné vďaka zdravotným benefitom predchádzať čerpaniu nemocenskej (očkovanie, preventívne vyšetrenie a pod.) Americké štúdie ukazujú, že investície do týchto benefitov vykazujú návratnosť a zníženie zdravotných rizík u zamestnancov.

Čo zamestnancom ponúknuť?

Benefity v oblasti zdravia nie sú presne vymedzenou kategóriou, spadá sem rada činností:

 

Nadštandardná zdravotná starostlivosť

Označuje služby a výhody, ktoré sú pacientovi poskytované na jeho prianie a sú nad rámec všeobecnej zdravotnej starostlivosti hradenej zdravotným poistením. V praxi to znamená, že sa zamestnanec môže prednostne objednať, alebo využiť vyšetrenie, ktoré nespadá rámcovo do obvyklej preventívnej prehliadky. Tieto benefity zaisťuje rada súkromných kliník a pre zamestnávateľa sú daňovo výhodné. 

Dni zdravia

Jedná sa o dni, kedy zamestnávateľ organizuje napríklad prednášky a workshopy so zdravotnou tématikou, pričom súčasťou je aj možnosť preventívneho vyšetrenia. To sa najčastejšie týka merania zraku, prehliadky materských znamienok či zisťovania dôležitých telesných hodnôt či dentálnej hygieny. Jednou z veľkých výhod je, že vyšetrenie prebieha na pracovisku a zamestnanec sa nemusí nikam presúvať. 

Úhrada očkovania

Niektoré firmy ponúkajú svojim zamestnancom úhradu očkovania. Týká sa to napríklad vakcíny proti chrípke či kliešťovej encefalitíde. Vakcína musí byť poskytnutá zdravotníckym zariadením, aby to bolo pre zamestnávateľa daňovo výhodné. 

A čo ďalej?

Okrem toho do zdravotných benefitov spadajú rôzne wellness programy, poukážky na zdravotné aktivity, spoločné cvičenie na pracovisku či cvičebné on-line programy, masáže, pomoc s odvykaním fajčenia, ale aj vitamíny či ovocie na pracovisku. Medzi najvážnejšie zdravotné problémy zamestnancov patria podľa výskumov tie psychické, preto je vhodné sa zamerať i na túto oblasť. Ponúknuť je možné psychoterapiu či aktivity spojené so znižovaním stresu a posilovaním psychickej pohody.

Základ úspechu: opýtajte sa svojich zamestnancov

Aký zdravotný benefit by uvítali vaši zamestnanci? Relevantne odpovedať na túto otázku vám poskytne jedine prieskum či anketa, ktorú vo svojej firme uskutočníte. Zloženie zamestnancov, ich vek, vzdelanie a záujmy sa v každom podniku líšia, preto nie je možné obľúbenosť benefitov zovšeobecňovať v širšom rozmere.  

Mobilný telefón, počítač či vianočný večierok už množstvo zamestnancov berie ako samozrejmosť. Zvoľte atraktívnějšiu ponuku benefitov, napríklad práve z oblasti zdravia.