Slavíme významné jubileum – 30 let úspěšného působení na českém a slovenském trhu! Jako přední personální agentura jsme za tři dekády pomohli tisícům klientů najít ty nejlepší zaměstnance a kandidátům skvělé pracovní příležitosti. Náš úspěch stojí na profesionalitě a odhodlání všech našich kolegů, díky nimž jsme se stali spolehlivým partnerem v oblasti lidských zdrojů. Ohlédněte se spolu s námi za cestou plnou výzev a úspěchů, která z nás udělala jedničku v personalistice.

9 klíčových milníků v historii naší společnosti

Příběh naší společnosti se začal psát v roce 1994. Tehdy v Praze vznikla pobočka SYNERGIE, která má mateřskou společnost ve Francii.

Už v roce 1999 jsme rozšířili své působení na Slovensko a byla otevřena Bratislavská pobočka.

Během třiceti let své existence jsme v SYNERGIE zažili mnoho významných okamžiků, které formovaly naši cestu k úspěchu. Od skromných začátků přes překonání finančních krizí až po expanzi na mezinárodní trhy, každý milník přispěl k růstu a inovacím, které definují dnešní podobu SYNERGIE.

  1. 2008 – Finanční krize: Tato krize zásadně ovlivnila společnost, protože téměř všichni klienti zastavili výběrová řízení. Slovenské pobočce hrozilo uzavření, ale odvaha tehdejšího týmu přesvědčila francouzské vedení, a to zaměstnancům následně svěřilo samostatné vedení této pobočky.
  2. 2010 – Spolupráce s velkým online tržištěm: SYNERGIE pomohla jednomu z největších světových online tržišť otevřít centrum sdílených služeb v Bratislavě. „Přesvědčili jsme je a už v dubnu 2011 nastoupili první zaměstnanci,“ vzpomíná Martin Huba, Managing Director CZ&SK​​. Během jediného roku se podařilo obsadit více než 70 pozic napříč celou firmou.
  3. 2015 – Rozšíření služeb o nové specializace: SYNERGIE rozšířila své služby a specializace, čímž se stala jedním z hlavních hráčů na trhu práce v oblasti HR a náboru. Spolupráce s různými startupy a zavedenými firmami pomohla společnosti rozvinout nové postupy a přístupy k náboru.
  4. 2015 – Uprchlický tábor v Gabčíkově: SYNERGIE se stala partnerem společnosti odpovědné za provoz uprchlického tábora v Gabčíkově. „Zaskočil mě požadavek na afghánské a syrské jazyky, s kterými jsme neměli zkušenost, ale vytrvalost našeho týmu přinesla očekávané výsledky,“ říká Martin Huba​​.
  5. 2018 – Sloučení české a slovenské pobočky: Kvůli ekonomickému poklesu v Česku se slovenská a česká pobočka znovu sloučily pod jednotný management, což vedlo k optimalizaci nákladů a připravilo firmu na výrazný růst. Rok 2018 přinesl ještě další významnou spolupráci s IT servisním centrem jedné z největších globálních humanitárních organizací. Projekt zahrnoval nábor více než 60 specialistů z různých zemí.
  6. 2019 – Vznik divize S&you
  7. 2020 – Reakce na pandemii COVID-19: Pandemie přinesla nové výzvy, které společnost musela rychle řešit. Zaměřili jsme se na optimalizaci procesů a přizpůsobení se novým tržním podmínkám, což zahrnovalo i snížení počtu interních zaměstnanců.
  8. 2020 – Nábor zaměstnanců z Ukrajiny: SYNERGIE začala aktivně pracovat na náboru zaměstnanců z Ukrajiny pro české klienty, zejména v oblasti logistiky.
  9. 2023 – Rozšíření náborových kapacit mimo Evropu: Společnost dnes aktivně dováží pracovníky z Indie, Filipín, Indonésie a afrických států, nejen pro nízko kvalifikované pozice, ale obsazuje i místa pro IT specialisty​​, team leadery a managery, napříč průmyslovými odvětvími jako např.: FMCG, stavebnictví a real estate, chemický průmysl, finanční instituce, konzultační společnosti a jiné.

V posledních letech intenzivně pracujeme na optimalizaci procesů náboru zahraničních zaměstnanců, uvědomujeme si význam kvalitního výběru již v domovské zemi kandidátů. Spolupráce s africkými a asijskými partnery přinesla nové příležitosti. Jsme schopni i na dálku zaměstnat programátory, designéry, AI developery i další specialisty. „Hlavním nástrojem našeho úspěchu je specializace našich konzultantů, kteří se ponořují do hloubky konkrétního sektoru, ať už je to IT, logistika, retail, marketing či HR, aby lépe pochopili kontext a zodpovědnosti dané pozice a charakter práce,“ doplňuje Martin.

Budování vztahů. Nejen těch externích, ale i interních

Klíčem k dlouhodobému úspěchu SYNERGIE je její zaměření na budování pevných vztahů jak s klienty, tak s kandidáty. Příkladem může být úspěšná spolupráce s lokální centrálou mezinárodní banky, kde jsme zprostředkovali obsazení klíčových pozic.

Také klademe velký důraz na vzdělávání a profesní rozvoj svých zaměstnanců. Programy interního školení a mentoringu pomáhají zaměstnancům růst ve svých rolích a přizpůsobovat se novým výzvám.

V SYNERGIE jsem vyrostla – nejen pracovně, ale i lidsky

Ivana Kasanická, která začala v SYNERGIE v roce 2016 jako čerstvý absolvent na pozici Researchera, si prošla různými pozicemi až po Head of Researchers’ Development CZ & SK. „Do paměti se mi vryla událost, když jsem v roce 2018 měla tu čest reprezentovat naši pobočku na výročním setkání European Society Committee v Paříži. Byla jsem zvolena svými kolegy, čehož si velmi vážím, a prezentovala jsem před nejvyšším vedením společnosti a zástupci dalších poboček z celé Evropy.“

Jakých bude dalších 30 let?

Toto výročí je příležitostí nejen k ohlédnutí za dosaženými úspěchy, ale i k upevnění závazků se zaměstnanci a klienty a k vytyčení směru pro další dekádu. Výzvy minulosti, jako byla například pandemie COVID-19, ukázaly odolnost a schopnost SYNERGIE rychle reagovat a adaptovat se na měnící se tržní podmínky. Tyto zkušenosti jsou nyní základem pro další rozvoj a inovace.