Typy pracovních pohovorů, připravte se. Nová práce je blízko.

V dnešní době už není pohovor jako pohovor. Zaměstnavatelé a personální agentury jsou vynalézaví, ostatně doba si to žádá a technika umožňuje. Co Vás tedy může potkat při hledání nové práce?

Telefonický pracovní pohovor

Nenechte se zaskočit a překvapit telefonátem, který se mnohdy stane jakýmsi předpohovorem a prvním krokem k pozvání na osobní setkání. Telefonické pohovory šetří čas a peníze a často přichází zcela neohlášeně.

Video pracovní pohovory/skype

  • Stejně jako telefonické pohovory, šetří videa čas i peníze. Mnohdy se využívají pokud je kandidát v zahraničí. I na tento pohovor je možné se dobře připravit. A pozor, velkou roli zde hraje první dojem!
  • Ukliďte si proto pracovní desku, zkontrolujte nastavení kamery a po celou dobu pohovoru se dívejte přímo do ní. Oblékněte se formálně, jste sice doma, ale dělat pohovor v pyžamu není úplně v pořádku.
  • Postarejte se o to, aby Vás nikdo nerušil: domácí zvířata, děti nebo spolubydlící jsou sice milá společnost, ale…
  • Hlídejte si verbální i neverbální projev. Můžete totiž zapůsobit skvěle nebo přesně naopak. Přehnaná servilita ani odtažitost proto nejsou na místě. O zbytečných pohybech rukou, hlavy či těla ani nemluvě.

Pohovor u oběda či večeře

Takové typy pohovorů se využívají při obsazení vyšších pozic.

Assessment Centrum (AC)

Skupinová metoda výběru je velmi efektivní metoda a stále častěji se uplatňuje. Pracovní pozice je vlastně řada kritérií, dle kterých se hodnotí jednotlivé kompetence každého účastníka AC. Skupina hodnotitelů sleduje schopnosti, dovednosti, potenciál, reakce a chování všech účastněných kandidátů.

Behaviorální pohovor

Díky behaviorálnímu pracovnímu pohovoru zjistíme, zda je kandidát na danou pozici připraven. U tohoto pohovoru je vhodná přítomnost dvou personalistů, kdy jeden klade otázky a pozoruje reakce uchazeče, druhý zapisuje odpovědi. Otázky jsou zaměřeny na konkrétní chování v minulosti a jeho následků.

Pohovor jako sebeprezentace

Kandidát má časové vymezení k tomu, aby se co nejlépe odprezentoval před personalistou.

Pracovní pohovor, která má několik kol

V čem spočívá? Tentýž pohovor absolvuje kandidát s různými lidmi, jde o nás/personalisty, nadřízeného, manažera oddělení, ředitele společnosti… Mezi jednotlivými pohovory může být různě dlouhý časový odstup, můžou však také následovat ihned po sobě. Každý s kým kandidát vede pohovor se může ptát na různé kompetence.

Případové studie (case study)-pohovor

V tomto případě se soustředíme na analytické myšlení kandidáta a jeho schopnosti řešit problémy. Nezaměřujeme se příliš na výsledek, jako na průběh a postup/y řešení. Účastníkovi předložíme i reálné situace, které v novém zaměstnání může/bude řešit.

Skupinový pohovor

Jde o klasické interview za přítomnosti více kandidátů/uchazečů najednou. Tento pohovor nejen, že šetří čas, ale při zakomponování modelových situací si kandidáti mohou vyzkoušet různé role a situace.

Panelový pohovor – pracovní interview

Pracovní pohovor se koná, před personalistou, a většinou i osobou/osobami ze strany zaměstnavatele. Může se stát, že po pohovoru bude ihned uchazeči oznámen výsledek.