Využíváte ve své práci zaměstnance najaté přes agentury či jiné nezávislé dodavatele? V tom případě si pohlídejte, jak tato spolupráce přesně vypadá a jak je smluvně ošetřena. Slyšeli jste už pojem zastřené zaměstnávání? Dejte si na něj pozor. Inspekce práce v těchto případech může udělit až několikamilionové pokuty.

Co je to zastřené zaměstnávání?

V průběhu minulého roku vešla v platnost novela zákona o zaměstnanosti a kromě jiného se rozšířil seznam případů, za které hrozí uložení až desetimilionové pokuty. Zbystřit by proto měli všichni, kdo využívají zprostředkované pracovníky od agentur.

Zastřeným zprostředkováním zaměstnání zákon popisuje takovou situaci, kdy:

Právnická či fyzická osoba pronajímá jiné právnické či fyzické osobě pracovní sílu, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání. Ty jsou dány podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

Pozor na bodyshopping!

Proč jsou za zastřené zaměstnávání ukládány tak vysoké pokuty? Protože v těchto případech často agentura nepřebírá zodpovědnost za své zaměstnance a neřídí je. Nehledě na problémy s odvody na zdravotním a sociálním pojištění. Za takovéto prohřešky ukládá inspekce práce pokuty v minimální výši 50 tisíc korun. Maximální sazba však činí až 10 milionů korun. Od minulého roku je navíc postihován nejen zprostředkovatel práce, ale i ten, kdo ji využívá, tedy objednavatel či uživatel.

Jak to vypadá v praxi?

Do hry se v tomto případě často zapojují rovněž agentury, které nemají povolení od Generálního ředitelství úřadu práce, nesložily potřebnou kauci, ani neplatí pojištění. Vztah mezi (pseudo)agenturou a odběratelem je pak často realizován prostřednictvím smlouvy o dílo, příkazní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb či smlouvy o spolupráci. Ve skutečnosti jde ale o pronajímání pracovníků. A nemusí se jednat jen o manuální práce, zastřené zaměstnávání lze nalézt i v IT oblastech či na manažerských a velmi odborných pozicích

Jaké další znaky ukazují na to, že se jedná o zastřené zaměstnávání?

  • Objednatel se ke třetí osobě chová, jako by byla jeho zaměstnancem. Udává pokyny, kontroluje provádění práce a vyplácí jí plat stejně jako ostatním zaměstnancům.
  • Objednavatel poskytuje třetí osobě pracovní pomůcky, kontroluje a stanovuje její pracovní dobu.
  • Důležité je, kdo nese odpovědnost za prováděné dílo. Zaměstnanec, agentura či zaměstnavatel?

Hranice je tenká !

Jak jednoznačně poznat, že se jedná o zastřené zaměstnávání? Hranice tohoto problému se stírají a je složité poznat, kdy jde o zastřené zaměstnávání, regulérní outsourcing či oprávněnou smlouvu o dílo. V praxi to znamená, že mnohdy záleží na posouzení inspektorátu práce, případně musí rozhodovat soud. Inspekce nezkoumá jen smlouvy, ale i reálnou náplň práce, její průběh, veškeré podklady pro práci. Součástí šetření bývají i pohovory se zaměstnanci. 

Pokud chcete vědět, zda má agentura, kterou využíváte, povolení ke zprostředkování práce, najdete potřebné informace na stránkách Úřadu práce v sekci Agentury práce.