Čo je zastreté dočasné pridelenie?

Využívate vo svojej práci externých zamestnancov? Pokiaľ áno, dajte si pozor, ako táto spolupráca presne vyzerá a ako je zmluvne ošetrená. Počuli ste už pojem zastreté dočasné pridelenie? Dajte si naň pozor. Inšpektorát práce v týchto prípadoch môže udeliť pokuty až do výšky niekoľko desaťtisíc eur.

Čo je to dočasné pridelenie?

Zastretým dočasným pridelením zákon popisuje takú situáciu, keď:

Právnická či fyzická osoba prenajíma inej právnickej či fyzickej osobe pracovnú silu, pričom nie sú dodržané podmienky pre dočasné pridelenie. Tie sú dané podľa § 58 Zákonníka práce.

Dočasné pridelenie môže uskutočniť nielen agentúra dočasného zamestnávania, ale i zamestnávateľ, ktorý nemá povolenie na vykonávanie tejto činnosti. Možné je ale len dočasné pridelenie zamestnanca v pracovnom pomere.

Podľa § 223 Zákonníka práce však môže zamestnávateľ výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce.

AKO TO VYZERÁ V PRAXI?

Vzťah medzi “pseudoagentúrou” a odberateľom je často realizovaný prostredníctvom zmluvy o dielo, príkaznej zmluvy, zmluvy o poskytovaní služieb či zmluvy o spolupráci. V skutočnosti ale ide o prenajímanie pracovníkov. Nemusí sa jednať len o manuálne práce, dočasné pridelenie sa vyskytuje aj v IT oblastiach či na manažérskych a veľmi odborných pozíciách.

DOČASNÉ PRIDELENIE NIE JE, AK:

  • Zamestnanci Externého dodávateľa nemajú rovnakú mzdu ako zamestnanci Objednávateľa na rovnakej pracovnej pozícii.
  • Zamestnanci Externého dodávateľa nemôžu dostávať pokyny od vedúcich pracovníkov Objednávateľa.
  • Zamestnanci Externého dodávateľa nemusia mať rovnaké bonusy, počet dní dovolenky a ďalšie benefity ako kmeňoví zamestnanci Objednávateľa
  • Dodávateľ externých zamestnancov musí mať na pracovisku určeného vedúceho, ktorý je jediný, kto môže komunikovať s Vedúcim pracovníkom Objednávateľa

HRANICA JE TENKÁ

Ako jednoznačne poznať, že sa jedná o dočasné pridelenie? V praxi to znamená, že mnohokrát záleží na posúdení Inšpektorátu práce, prípadne musí rozhodovať súd. Inšpektorát práce neskúma len zmluvy, ale aj reálnu náplň práce, jej priebeh a všetky podklady k práci. Súčasťou šetrenia bývajú aj pohovory so zamestnancami.

Pokiaľ chcete vedieť, či agentúra, ktorú využívate, má Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, potrebné informácie nájdete na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.