Vedúci SW developmentu

Read More

 • Location: Bratislava
 • Type: plný úväzok
 • Sector: IT a Telekomunikácie
 • Level of position Nižší manažment

Job description

Vedúci SW developmentu poskytuje expertný konzulting ku všetkým vývojovým projektom spoločnosti v rozsahu svojich kompetencií s cieľom zabezpečiť efektívny a technologicky vyspelý rast vyvíjaného softvéru spoločnosti.

Vedúci SW developmentu:

 • Mapuje používané technológie na projektoch
 • Poskytuje konzultácie k výberu technológií a nástrojov pri štarte projektov
 • Podieľa sa na review architektúry riešení projektov v čase vzniku obchodného prípadu, štartu projektu a pri väčších zmenách
 • Koordinuje tvorbu metodiky vývoja SW projektov a participuje na jej realizácii a zavádzaní na projekty
 • Koordinuje a spolupodieľa sa na posudzovaní nových obchodných príležitostí a na návrhu nových produktov a riešení s využitím existujúceho know-how a riešení
 • Plánuje a organizuje pravidelné stretnutia expertov SW vývoja, workshopy a expertné fóra na posudzovanie technologických trendov a odporúča ich zavedenie do spoločnosti
 • V spolupráci s expertnými skupinami spoločnosti sleduje technologické trendy, posudzuje a odporúča ich zavedenie do spoločnosti
 • Navrhuje a metodicky podporuje systémy pre podporu riadenia a vývoja projektov

We offer

 • motivujúce finančné ohodnotenie
 • možnosti vzdelávania a osobného rastu
 • kultúrny program (kultúrne a spoločenské podujatia)
 • športové aktivity
 • práca v dynamickom tíme
 • doplnkové dôchodkové pripoistenie

Not interested in this job offer? We can find you another interesting offer. Just send us your CV.

Upload your CV

Candidate requirements

 • VŠ vzdelanie technického smeru
 • Prax viac ako 5 rokov v SW vývoji, architektúre SW riešení, resp. vývojových SW platforiem
 • Praktické skúsenosti s .NET alebo JAVA platformou a nástrojmi SW vývoja
 • Samostatnosť
 • Komunikatívnosť, organizačné schopnosti

About our client

Medzinárodný softvérový dom, ktorý vyvíja SW riešenia šité na mieru požiadavkám klientov z rôznych oblastí biznisu od bankovníctva, poisťovníctva cez verejnú správu.

Information about selection process

Usually you should get a response from us latest by 5 working days after sending your CV. If you have not been contacted by then please do not hesitate to contact our office (+420) 226 066 011 or responsible consultant.

Do you know anyone who would be interested in this position?
Please, let us know about interesting candidate via our referral program http://www.synergie.sk/odporucte-svojho-znameho/

Apply Now

Fill in your details and attach your CV - or apply with LinkedIn.

Apply via email LinkedIn