Vyhľadávanie v aktuálnych ponukách práce

Našli sme pre Vás 60 aktuálnych ponúk práce:

Frontend Developer

Hľadáme skúseného vývojára, ktorý bude technologickým lídrom pre vývoj FE častí riešení. Náplňou jeho práce bude výber vhodnej technológie pre nové projekty, návrh riešení a ich implementácia. Očakávame prehľad a záujem o FE technológie, znalosť best practice a záujem aplikovať ich v praxi. Popri práci na nových projektoch sa dostaneš aj údržbe a rozvoju existujúcich aplikácií.

Lead SW Developer

In this role, you can help shaping the company software development competences in Bratislava become part of a new success story. The job offers a wider range of challenging tasks in a dynamic and international working environment. Focus will be on projects which are implementing the Avaloq Banking Suite (www.avaloq.com), and customization of the software for each client (known as ‘parameterization’). In your role, you will be working with a development language called Avaloq Script Language, a proprietary programming language used by Avaloq. The language is based on PL/SQL (same syntax) and has been enhanced by Avaloq to model business objects using object-oriented programming concepts. Additionally, you will be working with PL/SQL scripts and SQL queries to access tables use function packages on the database directly. For this job, it is required to be familiar with database concepts and object-oriented languages. Knowledge of web technologies is an advantage as the new Avaloq Front-End has been built for omni-channel experience and using browser based interfaces. For the development of Front-End applications (so-called Banklets) Java Script and Angular JS are required. As the team grows, we will also consider additional technologies and products, and if we identify potential, also develop own solutions for our clients.

Business Analytik

Do tímu DWH na IT oddelení banky hľadáme analytika a vývojára so skúsenosťami v oblasti DWH/BI. Práca pozostáva najmä z týchto súčastí: *Analytické práce nad zadaním z biznisu *Spolupráca pri vývoji nových a úprave existujúcich nadstavieb DWH DWH tím sa spolupodieľa na príprave reportov pre celú banku a hľadáme nového člena tímu, ktorý sa chce zúčastniť týchto výziev spolu s nami.