cross

Dočasné pridelenie

Agentúrne zamestnávanie v mene SYNERGIE

Vyriešime váš nedostatok pracovných síl – dočasný aj trvalý. Od A po Z. Rýchlo a spoľahlivo. Sme tradičným dodávateľom kvalitnej pracovnej sily pre priemysel, logistiku a služby s dlhodobým know-how a rokmi osvedčenými skúsenosťami. Zostavíme tímy podľa vašich požiadaviek, od jednotlivcov po stovky osôb. Zastrešíme školenia, rozvoj operátorov, payrolling, správu benefitov aj doplnenie fluktuácie. Zabezpečíme dovoz zamestnancov vrátane administratívy, ubytovania a vybudovania zázemia.

Zodpovednosť za sledovanie legislatívy a plný súlad procesov s jej požiadavkami je v SYNERGIE samozrejmosťou. Vďaka našim profesionálnym náborárom s dlhoročnými skúsenosťami sa opäť budete môcť plne sústrediť na vaše podnikanie, rast a zisk.

Prínosy nášho moderného a komplexného personálneho servisu

Vyhľadávanie pracovníkov 

Onboarding

Pracovné procesy 

Payrolling

Off-boarding 

Vyhľadávanie pracovníkov

Náš multi-metódový nábor zahŕňa vždy viac zdrojov kandidátov. Okrem vlastnej obsiahlej databázy pracovníkov využívame inovatívne online metódy náboru a ďalšie zdroje. Primárnym cieľom je rýchle nájdenie najvhodnejšieho kandidáta na základe kritérií definovaných klientom a kvalitné, rýchle výberové konanie.

Onboarding

Pracovné procesy

Payrolling

Off-boarding

Kto dnes najviac ocení agentúrne zamestnávanie?

Kedy si najať personálne poradenskú spoločnosť?

  • Riešite nedostatok kapacity interného HR na nábor alebo zabezpečenie zázemia.
  • Potrebujete náhly nábor väčšieho množstva pracovníkov pri výpadku alebo rozjazde novej linky.
  • Vaše podnikanie vyžaduje nestabilný počet zamestnancov v priebehu roka.
  • Chcete optimalizovať cash-flow, znížiť administratívu či mzdové náklady.

Ako prebieha spolupráca?

Pomôžeme vám s plynulým zabezpečením prevádzky firmy a zvýšením efektivity HR procesov. Veľmi dobre poznáme miestny trh a stojí za nami globálna spoločnosť s viac ako 50-ročnou históriou. Okrem rýchlo a vhodne zvolenej pracovnej sily u nás získate aj zaručenú legislatívnu korektnosť. Navyše sa postaráme aj o vašu dobrú povesť na trhu práce.

Definujte svoje požiadavky a očakávania od kandidáta/ov

Zabezpečíme efektívne a rýchle náborové aktivity a vyhľadanie vhodných kandidátov

Zorganizujeme u vás ich prezentáciu a pohovory

Nasleduje finálny výber a zaistenie onboardingu

Dôverujú nám

Obráťte sa na nás

Viktória Kolek
Sales Specialist

+421 917 108 494
kolek@synergie.sk


kONTAKTUJTE NÁS

Ak si hľadáte prácu, prosím kliknite sem. Inak vaša žiadosť nemôže byť spracovaná. Formulár nižšie je určený len pre firmy (zamestnávateľov).

Vaše meno(Povinné)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.