cross

Osobné údaje a právne informácie

Náš tím podieľajúci sa na nábore a poskytovaní všetkých HR služieb zaobchádza so všetkými informáciami so zachovaním diskrétnosti a dôvernosti. Je plne oboznámený s internou politikou a pravidlami, vďaka ktorým sme flexibilní k potrebám všetkých kandidátov a klientov, s ktorými pracujeme.

Interné pravidlá Synergie zahŕňajú tieto oblasti:

Pokiaľ si chce uplatniť svoje právo na prístup, opravu, prenosnosť alebo vymazanie osobných údajov môžete využiť náš online formulár.

GDPR: Ak chcete požiadať o zmenu, môžete nás kontaktovať aj priamo mailom na synergie@synergie.sk

ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV